Farlige parasitter i drikkevannet i Trondheim

SINTEF har påvist farlige parasitter i drikkevann fra Jonsvatnet i Trondheim. Parasittene er trolig de samme som gjorde flere hundre bergensere syke. Nå vil kommunen ha et nytt renseanlegg.

I prøver tatt i oktober-desember i fjor er det påvist forekomster av parasittene cryptosporidium og giardia i drikkevannet til nærmere 180.000 mennesker i Trondheim og Malvik, melder Adresseavisen. Det er funnet svært små forekomster av parasittene, men begge parasittene kan i store mengder føre til diaré og magesmerter. Det er helt trygt å drikke vann fra Jonsvatnet, understreker kommunaldirektør Håkon Grimstad i Trondheim kommune overfor avisen. I konklusjonen fra Mattilsynets tilsynsrapport heter det også at vannet er trygt å drikke. Til tross for dette er Trondheim kommune pålagt å legge fram en plan for sikring og utbygging av vannforsyningssystemet innen 15. januar. I Bergen i 2004 ble flere hundre personer syke av giardiasmitte som viste seg å stamme fra drikkevannsreservoaret Svartediket.