Omtrent slik vil Norges høyeste, grønne veistøttemur se ut i Hommelvik på nye E6 Ranheim–Værnes. Foto: Huesker Geosynthetic
Omtrent slik vil Norges høyeste, grønne veistøttemur se ut i Hommelvik på nye E6 Ranheim–Værnes. Foto: Huesker Geosynthetic

Får Norges høyeste grønne støttemur

Nye E6 ved Hommelvik blir bygd på en opptil 20 meter grønn støttemur. Byggingen startet før jul.

Både leverandøren Brødrene Dahl Geosyntia og entreprenøren Acciona tror norgesrekorden vil inspirere hele landet.

Støttemurer inngår i de fleste veiprosjekter. Plasstøpte betongmurer, betongelementer og natursteinsmurer er vanlige bærende konstruksjoner.

Den grønne støttemuren på E6 Ranheim–Værnes blir 20 meter på det høyeste og totalt 96 meter lang. Med en helning på 70 grader vil den fremstå som en nesten loddrett, grønn vegg.

– Vi har levert grønne støttemurer og støyvoller i 25 år. Men, med orienteringen inn mot bærekraft har metoden fått sin renessanse. Nå kan teknologien dessuten håndtere voksne høyder som dette. Med 120 års garantert levetid blir veimyndighetenes minimumskravet på 100 år innfridd med glans. Kostnadene er som for alternativene, sier salgssjef Thor Erik Johansen ved BD Geosyntia avdeling i Stjørdal i meldingen.

Fra venstre: Sondre Lyngholm (Acciona), Tor Arne Olsen (BD Geosyntia), Thor Erik Johansen (BD Geosyntia) og Steinar Marius Bjerkli (Br. Bjerkli AS). Foto: Thor Erik Johansen/BD Geosyntia
Fra venstre: Sondre Lyngholm (Acciona), Tor Arne Olsen (BD Geosyntia), Thor Erik Johansen (BD Geosyntia) og Steinar Marius Bjerkli (Br. Bjerkli AS). Foto: Thor Erik Johansen/BD Geosyntia

Nye Veier AS er byggherre og oppdragsgiver for Acciona som bygger den nye E6-strekningen fra Ranheim i Trondheim til Værnes i Stjørdal. Byggestart var i 2020 og hele strekningen er planlagt ferdig i 2025.

I korte trekk innebærer teknikken å strekke jordarmeringsnett opptil ti meter innover, dekke med tyngre masser og bygge et stålnett med 70 graders vinkel i forkant. Jord bakom nettet skaper vekstmedium for gress og planter, kanskje med frø fra lokal fauna.

– Acciona ønsker å levere så godt opp i mot FNs bærekraftsmål som mulig. Den grønne muren vil skape bedre miljøbalanse for nye E6. Metoden er så interessant at vi håper den vil sette presedens for våre og andres prosjekter fremover, sier kommunikasjonsrådgiver Sondre Lyngholm i Acciona.

Foto: Acciona
Foto: Acciona