Munchmuseet i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Munchmuseet i Oslo. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Får nei til  kjøletårn på Munchmuseet

Munchmuseet har søkt om å etablere fem tørrkjøleanlegg på toppen av museumsbygget i Bjørvika. Plan- og bygningsetaten sier nei.

Aftenposten var først ute med nyheten fredag.

Bakgrunnen for søknaden er, ifølge Aftenposten, at kjølingen i bygget er ustabilt, og museet har varslet atklimasystemet kan bryte sammen dersom det blir for mange besøkende i museet samtidig

Da bygget ble planlagt, ble det lagt opp til 500.000 besøkende i året. Nå venter museet rundt en million besøkende i året, og flesteparten i sommerhalvåret.

I en søknad fra oktober i fjor ber Munchmuseet om å få sette opp fem tørrkjølere med en høyde på 1,6 meter på taket av museet. Kjøleanlegget er tenkt å sikre kjølingen i bygget midlertidig, frem til Munchmuseet kan koble seg på en planlagt sjøvannbasert kjølesentral i Bispevika.

Rådet for byarkitektur i Oslo har i sin anbefaling til Plan- og bygningsetaten (PBE) skrevet at de anbefaler etaten å be om alternative løsninger for midlertidig plassering. Det er også det PBE gjør i avslaget sitt, som kom denne uken.

«PBE har forstått museets behov for å installere ekstra kjølemuligheter ved bortfall av hovedløsningen for kjøling. Vi mener likevel at behovet både kan og må sikres innenfor rammene som er fastlagt i gjeldende reguleringsplan og på en måte som ivaretar byggets utforming. Når det ikke er tatt høyde for tørrkjølere i byggets utforming og planløsning på et tidligere tidspunkt, som en sikkerhet, har vi ved tidligere avslag for permanente tørrkjølere påpekt at dette innebærer at det må ses på ombygging av deler av øvre del av bygget for å sikre nødvendig kjølebehov. Det er ikke en god nok begrunnelse at det ikke er plass for tørrkjølere i de eksisterende tekniske romsoner. Ifølge godkjent plantegning består øverste etasje blant annet av bevertningsareal, møterom og VIP-rom. Vi har forståelse for at det ikke ønskes en ombygging av øvre etasje for en midlertidig løsning. Midlertidige tørrkjølere må da alternativt plasseres utenfor bygget, mens det utredes en permanent løsning for ekstra kjøling i Bispevika syd (felt B6b og B8a) som opplyst i søknaden», skriver etaten.