Får forske uten oppholdstillatelse

Utenlandske forskere kan begynne å arbeide før oppholdstillatelsen er klar, i følge Regjeringens endringsforslag til den nye utledningsloven som trer i kraft i 2010.

- Forskningsrådet er glad for at Norge nå legger til rette for raskere og enklere prosedyrer for rekruttering av forskere fra land utenfor EU og Europa, sier direktør Anders Hanneborg i Divisjon for vitenskap.

Regjeringens forslag, som ble lagt frem i statsråd den 15. mai, åpner for at arbeidsgivere som oppfyller visse kriterier, skal kunne rekruttere direkte og la arbeidstakere begynne å arbeide før oppholdstillatelse foreligger.

Ny utlendingslov gir enklere prosedyrer for rekruttering fra tredjeland  - At ansettelsesprosessen går raskt og smidig kan være en avgjørende faktor i den internasjonale konkurransen om forskertalentene, sier Anders Hanneborg.  - I en situasjon der tidsaspektet er avgjørende for å sikre talentene, er det viktig at systemet legger til rette for at kvalifisert personale kommer raskt på plass. De beste forskerne har ofte flere jobbtilbud, sier han.

En ordning som gir arbeidstakere anledning til å starte arbeidet og gjøre papirarbeidet i etterkant er imidlertid ikke ny i europeisk sammenheng. EU- kommisjonen har arbeidet for at de enkelte landene skal innføre nasjonale ordninger basert på EUs direktiv fra 2005 og lage egne prosedyrer for forskere fra tredjeland, såkalt "Scientific visa". De fleste europeiske land har allerede innført egne ordninger. Med den nye utlendingsloven følger også Norge opp.

- Norske forskningsinstitusjoner gis nå bedre konkurransevilkår om talentene på lik linje med andre land i Europa, sier Hanneborg. - Det nye lovforslaget vil bidra til større forutsigbarhet for institusjonene til å planlegge sine forskningsprosjekter.

- Loven må nå følges opp gjennom forskriftene og retningslinjene. Forskningsrådet bidrar gjerne i arbeidet med å utforme gode ordninger, avslutter han.