Sektor Gruppen gjennomfører ENØK-tiltak i 33 kjøpesentre i Norge i løpet av de neste tre årene.

Får Enova-støtte for milliontiltak

Sektor Gruppen investerer til sammen 53,2 millioner i ENØK-tiltak i 33 kjøpesentre. Tiltakene støttes med 15,5 millioner kroner fra Enova.

Det skriver Sektor Gruppen i en pressemelding på sine nettsider.

Energiforbruket i 33 kjøpesentre skal reduseres med til sammen 12,5 GWh når Sektor Gruppen investerer 53,2 millioner kroner i ENØK-tiltak, heter det i meldingen.

Det er, ifølge Sektor, planlagt å gjennomføre over 150 små og store tiltak over tre år fordelt på 33 kjøpesentre, som eies eller forvaltes av Sektor Gruppen. Den årlige energibesparelsen tilsvarer 625 husstander, skriver senterutvikleren.

– Vi har jobbet med ENØK-prosjekter i flere år, men dette er første gangen vi har definert et prosjekt med et så stort omfang blant våre eksisterende bygg. Kartleggingen av tiltakene er gjort av vårt driftspersonell på kjøpesentrene, som dermed har et solid eierskap til hele prosjektet. Til sammen skal 155 tiltak av ulikt omfang gjennomføres innen de tre neste årene, uttaler teknisk sjef Magne Eriksen i Sektor Gruppen.

– Her tas det veldig gode grep. Sektor Gruppen har gjort en omfattende jobb med å dokumentere tiltak som vil gi betydelige energibesparelser. Skal norsk byggsektor blir mer energieffektiv, er vi avhengige av at slike aktører går foran og gjør oppgraderinger av bygningsmassen sin. Her er det et enormt potensial i Norge, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.