Fantoftparken

På Fantoft like utenfor Bergen sentrum har Nordr og Veidekke Entreprenør realisert et kontorbygg der bærekraftperspektivet er prioritert ekstra høyt. Bygget skal klassifiseres som Breeam Outstanding, og målet har vært å utvikle Bergens mest bærekraftige kontorbygg.

Fakta

Sted: Bergen

Prosjekttype: Kontorbygg

Areal: 6.500 kvadratmeter BTA

Byggherre: V.I.T. Eiendom (Nordr Eiendom, Instanes Eiendom og Thunes Eiendom)

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum: 158 millioner kroner, eks. mva.

Arkitekt og interiørarkitekt: LINK arkitektur

Rådgivere: RIB: Node Rådgivende Ingeniører l RIAKU: Sweco l RIVA: Multiconsult l RIBR: Konsepta l RIE: GK Elektro l RIV vent: GK Inneklima l RIV rør: Vestrheim Rør

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Sartor Maskin l Utomhus: Wikholm Anleggsgartnermester l Mur/puss: BMP Bergen l Rekkverk: Montal l Glass/aluminium: Bue Aluminium l Fjernvarme: BKK l Solcelleanlegg: Solbes l Elektro: GK Elektro l Gulvstøp og avretting: Hummervoll Industribelegg l Storkjøkken: Bergen Storkjøkkensenter l Innvendig tømrerarbeid: Moelven Modus l Ventilasjon og automasjon: GK Inneklima l Møbler: Kinnarps l Rørlegger: Vestrheim Rør l Lås og beslag: Låssenteret l Malerarbeider: Malermester Buer Bergen l Taktekking: Protan Entreprenør l Gulvarbeider: Gulvbelegg & Tepper l Sprinkler: Tore Eide l Brannsikring: Damsgård Brannsikring l Beslagsarbeider: Venge l Massivtre: Massivtre Norge l Stålkonstruksjoner: Alsaker Stål l Etterlysende ledesystemer: Prolink International

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Veidekke og Nordr har brukt dette prosjektet til å sette deres miljøambisjoner ut i praksis. Fantoftparken, som er et null-energibygg, skulle i utgangspunktet sertifiseres etter miljøstandarden Breeam Excellent, men underveis har ambisjonsnivået blitt oppjustert til Outstanding.

I prosjektet er det utstrakt bruk av massivtre, og bygget kommer til å ha en betydelig egen energiproduksjon gjennom solceller på taket og geobrønner. De skal også bruke regnvann til nedkjøling av bygget. Kontorbygget er også tilknyttet fjernvarmesystemet til BKK. En egen batteribank i kjelleren skal sørge for maksimal utnyttelse av egenprodusert energi. Dette batteriet kan brukes til å hente ut strøm når prisene er høyest og etterspørselen på nettet er aller størst. Det står også en egen stor skjerm i foajeen som viser hvor mye strøm som brukes og hvor mye som produseres. Denne skjermen møter alle som sitter i bygget hver dag, og kan fungere som en påminnelse om å tenke energiforbruk når de kommer på kontoret. Det er også lagt opp til at brukerne skal benytte en egen app hvor man kan styre en rekke installasjoner i sin bruk av bygget.

– Her har vi brukt mange ulike deler av vår kompetanse og hvordan vi ønsker å jobbe. Prosjektet ble påbegynt like etter at Veidekke bestemte seg for å knytte seg til Parisavtalen. Dermed ble dette et utstillingsvindu for oss, og jeg synes vi har kommet i mål på en god måte, og resultatene så langt er lovende, sier prosjektleder Helge Mjelde i Veidekke Entreprenør.

Lokaler for Veidekke og Nordr

Veidekke har de siste årene økt aktiviteten i Bergen og bygget ble planlagt for å samle den totale virksomheten i et nytt regionskontor med både bygg-, eiendoms- og industrivirksomheten. I mellomtiden ble eiendomsvirksomheten til Veidekke solgt ut, og heter i dag Nordr. Begge selskapene skal nå selv sitte i bygget. Det er også Nordr som er største eier i selskapet bak utbyggingen, V.I.T. Eiendom AS. Nordr eier 50 prosent, mens Instanes Eiendom og Thunes Holding eier 25 prosent hver i dette selskapet.

– Vi er veldig godt fornøyde med både det ferdige produktet og ikke minst prosessen underveis. Dette har vært et meget godt gjennomført prosjekt på alle måter, sier prosjektleder Kristoffer Evjen i Nordr. Begge parter har hele veien sittet sammen i de tidligere lokalene til Veidekke, vegg i vegg med det nye bygget, og har dermed kunne følge prosessen meget tett.

Prosjektet er totalt på 6.500 kvadratmeter. Hele kontorbygget er utleid før ferdigstilling, og skal i tillegg til Nordr og Veidekke, huse flere andre selskaper.

Den grønne satsingen har gjort at byggherren også har fått gode lånevilkår gjennom såkalt grønn finansiering fra DNB. Flere av elementene som er lagt inn i utbyggingen har også mottatt støtte fra Enova.

Tre og fire etasjer

Bygget er på fire etasjer i den nordlige delen og tre etasjer i den sørlige delen, i tillegg til en underetasje. Prosjektet har en grunnflate på cirka 1.500 kvadratmeter. I den nederste etasjen er det egen kantine/fellesrom, parkeringsanlegg, der flere av plassene er bygget med automatiske parkeringsheiser, sykkelparkering, treningsrom, garderober og ulike tekniske rom. Etasjene oppover i bygget har tilnærmet lik konstruksjon, og inneholder kontorarealer samt ulike møte- og fellesrom. I den øverste etasjen er det også en egen utgang til en takterrasse.

Bygget ligger sentralt til på Fantoft, i Storetveitvegen, like i forkant av et etablert boligfelt, med kort avstand til både Bybane, ulike butikker, parkarealer og øvrige fritidsmuligheter.

Arkitekten har gjort flere grep for at bygget ikke skal ruve for mye i området, som blant annet at bygget ikke har noen markert for- eller bakside. Bygningskroppen er avlang, og kledd med trematerialer.

Kontorlokalene er bygget med ekstra takhøyde og store vindusflater. Innvendig er det gjort en rekke ulike tilpasninger i forhold til leietakernes ønsker, og hver etasje har sin egen stil. En del av lokalene er ennå ikke innflyttet, og her pågår det nå innredningsarbeider.

– Det gjenstår også noen utomhusarbeider. En skikkelig vinter her i Bergen medførte at vi måtte utsette det planlagte asfalteringsarbeidet noe, legger Mjelde til.

– Det har gått greit å leie ut til tross for koronasituasjonen, og det er tydelig at prosjektet har truffet markedet. Responsen har vært god, blant annet takket være nærheten til Bybanen, sier Evjen.

God byggeprosess

På tomten lå tidligere en parkeringsplass i tilknytning til Veidekkes lokaler. Her måtte man grave ut en god del masser for å gjør klar til underetasjen i det nye bygget.

– Grunnarbeidene gikk greit, men vi møtte noen overraskelser. Grunnen består i stor grad av morenemasser, noe vi ikke var helt forberedt på. Vi kom likevel i havn på en bra måte, og byggearbeidene ble startet opp høsten 2019. Underetasjen er utført i vanntett plasstøpt betong. Det er veldig høy grunnvannstand i området, noe vi må ta ekstra hensyn til. Oppover i etasjene er det etasjeskillere i massivtre, med ti centimeter påstøp. Råbygget er for øvrig reist med stålkonstruksjoner og fasadene består av egenproduserte veggelementer. Disse ble satt sammen, komplett med vinduer, i et eget lagerområde av våre egne folk, og fraktet hit og montert. Elementene er kledd med superwood-kledning. Denne er vedlikeholdsfri og sopp- og råtebestandig. Det er igjen montert skråstilte spiler på utsiden av kledningen, forteller Mjelde. Dette er både et arkitektonisk grep og et solskjermingstiltak.

– Det er gjort en solstudie på dette. Vi har også microshades i glassene, slik at det ikke være behov for solskjerming. På sommeren tar dette opp til 90 prosent av solenergien, og på vinteren slipper det inn 35 prosent solenergi, for å spare energi til oppvarming, legger Evjen til.

Takene er tekket med membran, og takene både i tredje og fjerde etasje har påmontert solceller. Totalt er det montert 536 solcellepaneler på takene, som skal produsere 106.000 kWt i året.

Egne ansatte

Veidekke har i stor grad benyttet eget personell i prosjektet.

– Både betong- og tømrer- og stålarbeidene, prefabrikkeringen av veggelementene samt montasje av massivtredekker er utført av Veidekkes egne fagfolk. I tillegg har vi benyttet oss av en god del underentreprenører, og dette samarbeidet har fungert meget bra, legger Mjelde til.

De har ikke hatt noen store utfordringer med koronapandemien.

– Vi satte tidlig fokus på dette. Veidekke har vært flinke til å prioritere smittevern og underentreprenørene har respektert tiltakene som ble satt inn. Det har vært praktisert tiltak som har overgått myndighetskravene, sier Evjen.

Det har heller ikke vært noen fraværsskader i prosjektet.

Bygget ble overlevert som planlagt i februar i år, innenfor både tid og budsjett.

– Vi er spesielt godt fornøyde med at vi prosjekterte for Breeam Excellent, men at bygget nå blir et Breeam Outstanding-bygg. Nå ser vi frem til å teste bygget skikkelig under full drift med mange mennesker, så snart koronakrisen ligger bak oss. Det er installert mye avansert utstyr, som vi håper å høste gode erfaringer fra. Så langt ser det veldig lovende ut, påpeker Evjen.

Både Mjelde og Evjen sier at dette er den mest miljøvennlige utbyggingen de har vært med på.

– Det er et spesielt bra bygg på mange måter, sier Evjen.

Ny utbygging

Kunnskapen fra dette prosjektet ønsker både Nordr og Veidekke også å ta med seg videre på nabotomten. Det tidligere regionskontoret til Veidekke vegg i vegg skal rives, og det skal bygges nye boliger. Her har Nordr sendt inn reguleringsplan for andre gangs behandling, og de håper å kunne komme i gang med salget mot slutten av 2021, med en påfølgende byggestart i første kvartal 2022. Planen er å bygge 110 leiligheter i dette prosjektet. Veidekke skal står for de bygningsmessige arbeidene også her.


Flere prosjekter