- Det betyr at bilistene slipper å kjøre med hjertet i halsen. Det er også avgjørende for trafikken til og fra Nord-Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Her sammen med prosjektleder i Statens vegvesen, Bård Nyland. Foto: Kjell Brataas/SD
- Det betyr at bilistene slipper å kjøre med hjertet i halsen. Det er også avgjørende for trafikken til og fra Nord-Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Her sammen med prosjektleder i Statens vegvesen, Bård Nyland. Foto: Kjell Brataas/SD

Fant penger til de to siste E6 Helgeland-kontraktene

Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen klarsignal til å sette i gang arbeidet med de to siste strekningene på E6 Helgeland mot grensen til Trøndelag.

– Jeg er veldig glad for at de to strekningene ned mot grensa til Trøndelag nå skal bygges ut. Det er blant de siste delene av E6 Helgeland som gjenstår før vi har en trygg, trafikksikker og god vei på den lange strekningen opp mot Saltfjellet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Strekningene E6 Flyum–Lille Majavatn og E6 Trøndelag grense–Majahaugen var opprinnelig en del av Vegutviklingskontrakten E6 Helgeland sør. Som opsjonsstrekninger. På grunn av kostnadsøkninger på andre strekninger, ble disse to tatt ut av kontrakten i 2018. Nå skal de likevel bygges ut.

Statens vegvesen har fått nye fullmakter for prosjekter under en milliard kroner. Litt forenklet betyr det at Statens vegvesen kan "låne" litt av ubrukte penger i vedtatte prosjekter som ennå ikke er helt klare til å bli bygget, for å bygge mindre prosjekter og veier der behovet for bedre trafikksikkerhet og framkommelighet er stort. Ubrukte penger flyttes tilbake til prosjektene det er lånt av, når det er klart og kan bygges, opplyser Vegvesenet.

– Dette sikrer Statens vegvesen mot mindreforbruk i prosjekter, fordi det blir stående ubrukte penger i prosjekter som ikke er helt klare til å bli bygget. Da får vi mer igjen for pengene vi bevilger, og en mer effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Denne gangen kommer det Helgeland til gode. Det er jeg glad for, sier samferdselsministeren.

Etter planen skal de to strekningene åpnes for trafikk høsten 2024.

Statens vegvesen har de siste årene stått for utbyggingen av E6 gjennom Helgeland. Siden oppstarten i 2015, har de bygget 142 kilometer ny vei når de siste to strekningene står ferdig.