Liv Bruås Henninge, miljørådgiver i COWI. Foto: Ragnhild Heggem Fagerheim / COWI

Fant nye stoffer i nordmenns husstøv

I en nylig offentliggjort rapport har Miljødirektoratet har engasjert COWI til å finne ut om utvalgte nye stoffer finnes i husstøv. Prøvene har undersøkt nærmere 200 forskjellige forbindelser, både nye stoffer man tror kan være miljøgifter, og gamle kjente miljøgifter.

Støvprøvene er hentet fra private hjem, næringsbygg og utvalgte butikker. Totalt 65 støvprøver ble undersøkt, hovedsakelig fra Østlands-området, skriver COWI i en pressemelding.

– De nye stoffene vi undersøkte er typisk brukt i tøyvaskemidler, plastprodukter, personlige pleieprodukter, legemidler, og så videre. Det kommer et stort antall nye stoffer på markedet hvert år, og noen av de finner også veien til støvet vårt. Det er ikke nødvendigvis farlige mengder, men sier noe om hvilke produkter vi omgir oss med i det daglige, sier Liv Bruås Henninge, miljørådgiver i COWI i meldingen.

Hun forklarer at de kjemiske forbindelsene har ulike funksjoner, enten i produktet, eller i produksjonen av produktet. Det kan også være forbindelser som dannes som et nedbrytningsprodukt av disse. – Felles for de stoffene vi lette etter var at de er mistenkt for å være miljøgifter, sier hun.

Prosjektet er en såkalt screening-undersøkelse hvor man leter etter stoffene for å se om de finnes der eller ikke. Miljødirektoratets hensikt med screeningprogrammet er å oppdage stoffer med bekymringsfulle egenskaper og gjøre tiltak, før de har blitt et stort problem for miljø og helse. Nivåene som ble målt ble sammenstilt med informasjon om bygget det stammet fra, der man inkluderte alt fra antall personer, til husdyr, ventilasjonssystem og byggematerialer.

– Blant annet ble det funnet mange typer biocider – kjemiske stoffer som dreper levende organismer – i støvet som kunne spores tilbake til bruk mot innvollsormer i husdyrene, eller midler mot skadedyr og insekter som er uønsket i hjemmet. For andre stoffer fant vi ingen naturlig eller åpenbar forklaring på hvorfor de er der, sier Henninge.