Fagrådgiver innen stedsutvikling og klima

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell organisasjon som arbeider for å tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning, bidra til et bærekraftig samfunn, bedre rammebetingelsene for arkitektur og fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget. Vi har i mer enn 100 år arbeidet for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Vi samarbeider med en rekke offentlige og private aktører for å bedre rammebetingelsene for arkitekter og arkitektur. NAL bidrar i utformingen av arkitekturpolitikk, og er en tydelig felles stemme for arkitekter i samfunnet. NAL har cirka 4300 medlemmer fordelt på 14 lokalforeninger. NALs sekretariat har 30 ansatte og holder til i Arkitektenes hus sentralt i Oslo.

Firma Norske arkitekters landsforbund (NAL)
FylkeOslo
Søknadsfrist01.09.2020

Er du dyktig, ansvarsfull og ønsker å drive frem god, klimasmart arkitektur og stedsutvikling?

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge.

Fagrådgiveren vi søker vil være en del av fagavdelingen, og stillingen vil fylle viktige ansvarsområder knyttet til klima og til Bylivsenteret, en godt etablert satsing i NAL.

Avdelingen består av ti engasjerte ansatte med tverrfaglig bakgrunn. Ansvarsområdene våre er blant annet arkitektkonkurranser, kursvirksomhet, stedsutvikling, boligkvalitet og bærekraft. NAL er høringsinstans for myndighetene og vi deltar aktivt i den offentlige debatten om arkitektur og stedsutvikling. Den vi søker må drive frem og ta ansvar for å styrke NALs arbeid med og kompetanse på klima og rådgiving innen stedsutvikling. Du vil også være en ressurs i vårt politiske påvirkningsarbeid.

Til stillingen legger vi vekt på at du:

 • brenner for klima, arkitektur og stedsutvikling
 • har svært god faglig forståelse og strategisk sans
 • har erfaring med, og forståelse for, stedsutviklingsprosesser
 • kan gi faglige råd og praktisk bistand til kommuner som ønsker klimasmarte og sosialt bærekraftige løsninger
 • er tillitsskapende og har påvirkningskraft
 • er god til å holde fremdrift, levere kvalitet og ta ansvar
 • er faglig dyktig, engasjert og engasjerende!

Arbeidsområder:

 • Bistå kommuner og andre med strategisk by- og stedsutvikling
 • Bygge opp NALs klimakompetanse og formidling av dette
 • Planlegge og lede verksteder og seminarer med involverte aktører i ulike kommuner
 • Bidra til å identifisere og utvikle nye inntektsgivende oppdrag
 • Bidra inn i rapporter, høringer, kursutvikling og gjennomføring, utviklingsarbeid og sosialt fellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Master i arkitektur / landskapsarkitektur /arealplanlegging/samfunnsplanlegging eller høyere utdanning innen andre relevante fagområder
 • Minimum 5 års arbeidserfaring fra det offentlige eller private
 • Svært høyt nivå på skriftlig og muntlig formidlingsevne

Det er en fordel med erfaring fra organisasjonslivet og med myndighetsarbeid.

Vi tilbyr gode betingelser, hyggelig og åpent arbeidsmiljø og fine lokaler i Arkitektenes hus i Josefines gate i Oslo. Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet i Norge. Du vil rapportere til fagsjefen.

For spørsmål om stillingen, kontakt fagsjef Camilla Moneta

Søknad med referanser og CV sendes til cam@arkitektur.no

Vis flere stillinger: