Fagleder energiledelse – Bygg og Anlegg

Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. I 2013 reiste nær 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Oslo Lufthavn AS (OSL) utgjør Norges hovedflyplass og er et heleid datterselskap av Avinor. Lufthavnen er et helt sentralt kommunikasjonsknutepunkt i Norge med mer enn 22 millioner reisende og 200 000 flybevegelser per år. Selskapet omsatte i 2012 for 4.288 mill kr og har over 600 ansatte.

Firma Oslo Lufthavn
FylkeAkershus
StedGardermoen
Søknadsfrist07.09.2014

Avdeling Bygg og Anlegg skal ivareta drift og vedlikehold av alle bygninger med tilhørende tekniske anlegg på lufthavnen.

Til avdelingen søker vi fagleder energiledelse til å ivareta samspillet mellom mennesker, teknologi, miljø og organisasjon for å sikre optimal bruk av energi innenfor alle fagfelt i OSL.

Vi søker en person som kan fremstå som en aktiv initiativtaker innenfor fagområdet, som kan organisere og planlegge arbeidet systematisk og selvstendig, er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Hovedoppgaver

- Daglig oppfølging og videreutvikling av energioppfølgingssystemet

- Påvise og gjennomføre tiltak innen atferd, utskifting og investering for å redusere energiforbruket

- Utarbeide energirapporter

- Følge opp tiltak i handlingsplan for klimagassreduksjon

- Delta i kraftgruppen til Avinor / OSL og være kontaktperson mot energimegler

- Budsjett- og kostnadsoppfølging for energi

Kvalifikasjoner

- Ingeniørhøgskole (energi og miljø eller annet relevant fagområde)

- Relevant erfaring innenfor fagområdet

- Relevant erfaring med bruk av energioppfølgingssystemer

- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Kontaktperson: Avdelingssjef Terje Bråten, tel. 908 87 404.

Du finner flere opplysninger og søknadsskjema på www.osl.no

Søknadsfrist 7.9.2014

Vis flere stillinger: