Fagkonferanse: Renovering av bygg

StedBergen, Norge
ArrangørHøgskolen i Bergen / Norsk Treteknisk Institutt
Fra30.11.2016
Til30.11.2016
TidspunktOnsdag kl 8.30 - 12.00

Energioppgradering og miljø

Det finnes et stort potensial for energireduksjoner i eksisterende bygningsmasse. En av de viktigste barrierene for gjennomføring av rehabiliteringprosjekter er ofte finansiering.

Treteknisk Institutt og Høgskolen i Bergen inviterer til fagkonferanse og diskusjon rundt løsninger og utfordringer knyttet til energioppgradering av eksisterende bygningsmasse.

Program og påmelding