Fagingeniør VVS markedsområde Viken - Oslo - Forsvarsbygg utleie

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

FirmaForsvarsbygg Utleie
FylkeOslo
Søknadsfrist15.10.2014

Utleieservice har ansvaret for et lønnsomt utleieresultat i markedsområdet, herunder ivaretagelse av eierrelaterte husleieforpliktelser og forvaltningsoppgaver.

Plantjenester har ansvar for verdibevarende prosesser, gjennomføring av markedsområdet vedlikeholdsplan og ivaretagelse av utleies krav og interesser ifm investeringsprosjekter i Forsvarsbygg utviklings regi.

Stillingen er lokalisert til Oslo og rapporterer til leder fagingeniører.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for markedsområdets fagrelaterte oppgaver innen eget fagområde
 • ansvar for oppfølging og gjennomføring av tildelte VVS-prosjekter
 • utarbeide tilbudsgrunnlag og prisforespørsler. Innhente tilbud og gjennomføre forhandlinger
 • utarbeide kontrakter/bestillinger, økonomisk oppfølging
 • oppfølging ifm gjennomføring av oppdrag som gjennomføres av eget personell og innleide leverandører
 • gi innspill til drift-/vedlikeholdsplaner
 • internkontrolloppgaver innen VVS
 • tilstandsanalyser
 • faglig rådgivning og saksbehandling

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå, alternativt teknisk fagskole med fordypning/tilleggsutdanning innen VVS-faget
 • nyutdannede kan også komme i betraktning ved ansettelse.
 • det er ønskelig med erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av EBA
 • førerkort kl B
 • det kreves sikkerhetsklarering i stillingen

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • strukturert
 • initiativ til egen læring
 • analyse- og problemløsningsevner
 • handlingsorientert
 • kundeorientert
 • selvstendig

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør 1087/ingeniør 1084/1085 iht Statens lønnsregulativ
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • bedriftshelsetjeneste
 • gode velferdsordninger

Søk stilling

Kontaktinfo:

Per Olav Skyum - Leder fagingeniører - (+47) 950 84 791

Pål Reiling Reinholdt - Leder utleieservice - (+47) 901 98 234

Vis flere stillinger: