Fagingeniør energi

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Firma Forsvarsbygg
FylkeTroms og Finnmark
StedBardu
Søknadsfrist25.05.2021

Er du en erfaren energi-ingeniør?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning har behov for å erstatte vår Fagingeniør energi i regionen. Vi søker derfor etter energiansvarlig til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Forsvarsbygg region nord.

Stillingen har ansvarsområde i hele regionen og kontorsted vil være Setermoen, Bardufoss, Skjold, Høybuktmoen eller Porsangmoen.
Stillingen rapporterer til Leder fagingeniører.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på vår nettside: www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for regionens fagrelaterte oppgaver innen eget fagområde
 • Tilrettelegge for at bygningsmassen og tekniske anlegg driftes på en energieffektiv måte
 • Bistå drift i feilsøking innen varmeanlegg for å oppnå en mest mulig energieffektiv drift
 • Ivareta løpende kontakt og dialog om status med kundens representant og brukere i bygg relatert til energibruk
 • I samarbeid med kunden gjennomføre informasjons- og opplæringsaktiviteter som sikrer energieffektiv bruk av de enkelte bygg.
 • Ved vedlikehold av bygningstekniske anlegg: Bistå med utarbeide tilbudsgrunnlag, prosjektering, prisforespørsler og utarbeidelse av kontrakter
 • Kvalitetssikre detaljprosjektering i prosjekter
 • Kvalitetskontroll av mottatt FDV
 • Bistå med bestillinger og økonomisk oppfølging, byggeledelse i prosjekter som gjennomføres av eget personell og innleide leverandører
 • Gi innspill til drift-/vedlikeholdsplaner samt til komponent-/ og fornyelsesplaner
 • Faglig rådgivning og saksbehandling internt og eksternt
 • Regionens kontaktperson mot sentralt ledd innen faget

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdanning på høgskole-/universitetsnivå, alternativt 2 årig teknisk fagskole med tilleggsutdanning innenfor energioptimalisering
 • Kompetanse på energioppfølgingssystemer og energistyring
 • Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg
 • Det er ønskelig med erfaring på varmeanlegg eller varmepumper
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort kl B
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til nivå Hemmelig/Nato Secret

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du er proaktiv og tar ansvar
 • Du er helhetstenkende og har god gjennomføringsevne
 • Du har en strukturert arbeidsform
 • Du er en positiv bidragsyter i teamarbeid

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (kode 1087) eller ingeniør (kode 1083) ltr 65 - 72 iht Statens lønnsregulativ (brutto kr 586 500,- - 670 100,- pr år)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktinformasjon

Anne-Rita Hansen

Leder fagingeniørene region nord

467 77 363

Søk stilling

Vis flere stillinger: