Fagingeniør elektro

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar å bygge denne forsvarsevnen, vi utvikler, bygger, drifter og avhender bygg, anlegg og eiendom for forsvarssektoren. Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør, en attraktiv arbeidsgiver med ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom og en rekke tilknyttede fagområder.

Forsvarsbygg har ansvaret for over 12 000 bygg og anlegg over hele landet, og har til enhver tid ansvaret for cirka 300 aktive investeringsprosjekter. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet.

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

FirmaForsvarsbygg
FylkeTrøndelag
StedStjørdal
Søknadsfrist23.10.2023

Er du vår nye fagingeniør innen elektro?

Forsvarsbygg eiendomsforvaltning har behov for å styrke sin enhet for fagingeniører i operasjonell støtte i region vest. Vi søker derfor etter en Fagingeniør elektro til utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i Forsvarsbygg.

Som Fagingeniør elektro er du regionalt ansvarlig for å yte god service mot alle avdelinger i Forsvarsbygg og mot Forsvaret. I dette ligger det særlig et ansvar for å veilede, støtte og bistå i faglige spørsmål.

Stillingen tilhører en avdeling som har ansvaret for ivaretakelse av eierrelaterte forpliktelser og forvaltningsoppgaver. Avdelingen har ansvar for verdibevarende prosesser, gjennomføring av regionen sin vedlikeholdsplan og tar hånd om avdeling eiendomsforvaltning sine krav og interesser i investeringsprosjekter.

Du vil bli del av et kompetent fagmiljø. Fagavdelingen består av i alt 16 fagingeniører.

Stillingen er lokalisert på Værnes og rapporterer til leder fagingeniører. Noe reisevirksomhet må regnes med.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og bidra til bygningenes bruksverdi og operative evne (verdibevaring) på en kostnadseffektiv måte
 • Påse at instrukser og prosedyrer i kvalitetssystemet for faget etterleves
 • Ivareta faglig ansvar for ansatte elektromontører og instruert personell, samt påse at årlig lovpålagte kurs og opplæring blir gjennomført
 • Bistå i risikovurderinger ved drift og vedlikehold av egne elektrotekniske anlegg i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 • Ansvar overfor offentlige tilsynsmyndigheter innen elsikkerhet i regionen
 • Bistå ved tilstandsanalyser, utarbeidelse av beskrivelser, kostnadsestimater, gjennomføring av anskaffelser, byggekontroll og garantioppfølging
 • Bistå i å oppdatere FDV i systemet slik at EBA driftes på en korrekt måte
 • Fremme innspill til vedlikehold-, utviklings- og investeringsplaner samt forvaltning av EBA innenfor fagområdet elektro
 • Faglig ansvarlig skal sikre at alle oppdrag er iht vedtatte HMS/IK innen elektrofaget i regionen
 • Rådgiver for fagområdet, herunder støtte og bistand til prosjekt

Hvem ser vi etter

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper da du vil jobbe tett med ulike miljøer i organisasjonen. Du må kunne ta initiativ og ha gjennomføringsevne. Du har god struktur og kan jobbe planmessig men også med en evne til å tilpasse og snu deg etter situasjonen. Du har gode analyse- og problemløsningsevner og du kan jobbe godt selvstendig for å videreutvikle fagområdet.

Kvalifikasjoner

 • Du har elektroteknisk utdanning på høgskolenivå (bachelor) med 3 års erfaring etter endt utdanning eller teknisk fagskole med fagbrev som elektriker (gr L) med 3 års relevant erfaring
 • Med ingeniørutdanning, har du fagbrev som elektriker (gr L)
 • Du har bestått installatørprøve
 • Du har IT kunnskaper på saksbehandlingsnivå
 • Du har førerkort klasse B
 • Du behersker flytende norsk muntlig og skriftlig
 • Du må kunne bli sikkerhetsklarert opp til nivå Hemmelig/NATO Secret

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.

Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som overingeniør/senioringeniør(kode 1087/1181) fra 667 700,- til 821 100,- (lønnstrinn 68 - 78)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Kontaktinformasjon

Hein Åge Aspvik Olsen

Leder fagingeniører

Telefon: 922 25 863

Søk stilling

Vis flere stillinger: