Faggruppeleder Analyse og Beredskap, Senter for risikoreduserende design, Oslo

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeOslo
Søknadsfrist23.02.2020

Vil du utvikle deg innen fag og ledelse på spennende og utfordrende prosjekter? Kan du ta på seg rollen som Faggruppeleder innen Analyse og Beredskap i Senter for risikoreduserende design i Oslo. Og er du klar for nye utfordringer? Da kan dette være det neste skrittet i din karriere!

COWI har i den senere tid vunnet flere store sykehusprosjekter, helsebygg, flyplassutbygginger, skoleprosjekter, kontor og næringsbygg og infrastrukturprosjekter. Blant annet jobber våre ingeniører på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes flystasjon, Fornebubanen og nye sykehus landet rundt.

BLI EN DEL AV AVDELING BYGNINGER OSLO

Senter for risikoreduserende design i COWI har blitt godt lagt merke til i bransjen som et kompetent og leveringsdyktig fagmiljø i COWI. Vi ønsker hele tiden å utvikle oss videre, og å være ledende i bransjen som en unik tverrfaglig ressurs innen risikoreduserende design. Vi tilbyr spesialkunnskap innenfor beskyttelse og sikring av bygg, anlegg og infrastruktur mot uønskede hendelser. Vi dekker all faser i et prosjekt, fra idé, planlegging, bygging og drift til avvikling, og fra enkeltstående bygg til komplekse sammensetninger fra åpne byrom til lukkede operative militærbaser.

FÅ EN SENTRAL ROLLE I ARBEIDET MED SIKKERHET OG RISIKO

I denne stillingen blir du en del av vårt globale team av eksperter. Din hovedoppgave i teamet vårt er å utvikle faget videre, utvikle våre yngre medarbeidere i senteret og utvikle medarbeidere innenfor andre fagområder i COWI slik at de også kan levere innenfor senterets kjerneområder.

Til daglig vil du utføre følgende arbeidsoppgaver:

 • Du vil være en del av senterets ledergruppe som består av tre andre faggruppeledere samt en leder.
 • Det fokuseres på sikringsrisikoanalyser etter NS 5830-serien, COWIs utviklede maler iht NSMs-veiledere og Forsvarsbyggs sikringshåndbok som gjør at våre kunder vet hva de kan forvente av våre leveranser.
 • Du vil være et viktig ansikt utad mot våre kunder og vil være en naturlig prosessleder av de ulike stegene i analysearbeidet.

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDEN

Dine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å lære av de beste.

For å lykkes i denne stillingen mener vi du bør ønske å leder og fronte vårt analysemiljø innenfor sikkerhet og beredskap, være glad i å lære bort og tilrettelegge for kompetanseoverføring, samt ønske å være med å videreutvikle et unikt fagnettverk i et godt etablert og internasjonalt rådgiverselskap.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner:

 • Du har en høyere utdannelse innen relevant fagområde (prosessledelse, analysemetodikk, beredskap, sikringstiltak etc.)
 • Du har minimum 10 års relevant erfaring fra offentlig eller privat sektor
 • Du har sikkerhetsklarering (eller kan få det)
 • Du snakker og skriver flytende norsk og engelsk

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er ett av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

HAR DU SPØRSMÅL?

Da kan du ringe Julie Elisabeth Indrelid (Seksjonsleder) på telefon +47 928 36 382.

Vi ser gjerne at du sender inn CV og søknadsbrev så snart som mulig siden rekrutteringsprosessen allerede er i gang.

Søk stilling

Vis flere stillinger: