Fagerlia vgs

defaultdefaultdefaultdefaultdefaultdefaultHar jobbet med prosjektet: Veidekke-ansatte i Ålesund som har hatt viktige oppgaver i forbindelse med byggingen. Fra venstre Therese Osvik (prosjekteringsleder), Joachim Sætren (prosjektstøtte), Magne Slyngstad (anleggsleder) og Frode Kleiva (prosjektleder).defaultdefault

Det 3.030 kvadratmeter store tilbygget til Fagerlia videregående skole i Ålesund er bygget etter Breeamstandard for bærekraft. Bygget produserer store deler av energibehovet selv.

Fakta

Sted: Ålesund

Prosjekttype: Videregående skole

Byggherre: Møre og Romsdal fylkeskommune

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør (totalentreprise med samspill)

Prosjektleder byggherre: Hammerø & Storvik prosjekt

Areal: 3.030 kvadratmeter BTA

Kostnad: 77 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt: Kosbergs Arkitektkontor

Landskapsarkitekt: Roger Tokle

Rådgivere: RIB, RIBr, ITB, BIM, RIVa: Norconsult l RIEnergi: Nordvest Miljø l RIG: Multiconsult l RIA: Sweco l RIBfy, Breeam AP, Breeam Revisor: Rambøll

Tekniske underentreprenører: Rør: Johansen VVS l Ventilasjon og automasjon: Nordvest Miljø l Elektro: Brattvaag Electro l Varmesentral: Moderne Varme l Prefabrikkert betong og stålbæring: Spenncon l Heis: Lift Tech

Utførende/leverandører: Inventar, kjøkken: Grande Interiør l Port: Assa Abloy l Solskjerming ute, blending inne: Vental l Himlinger: Moelven Modus l Lås og beslag: Låssenteret l Stålarbeider: Procut l Brannisolering: Firesafe l Taktekking: Flexi-Tak l Blikkenslager: Even Helgesen l Glass/ aluminiumsarbeider: H-Fasader l Rekkverk, utvendig ståltrapp: Brødrene Midthaug l Byggtapetsering, flislegging, maling: Martin Uggedal l Dører: Nordic Door l Byggevarer: Optimera l Vindu: Lian Trevarefabrikk l Grunnarbeid, betongarbeid, tømrerarbeid: Veidekke Entreprenør l Anleggsgartner: Møre Hageservice

Av energitiltakene finner vi blant annet solceller på taket og seks energibrønner som er boret 225 meter ned i jorden og henter energi til fire varmepumper i et vann-til-vann-system. Veggene er tykkere og bedre isolert enn ved vanlig Tek17-standard, og vinduene er av de mest energigunstige i forhold til U-verdi. Avanserte funksjoner reduserer energi-forbruket i bygget, blant annet knyttet mot solskjerming og oppvarming.

Det er byggherre Møre og Romsdal fylkeskommune som har stilt miljøkravene totalentreprenør Veidekke har jobbet etter.

– Fylket satte krav om et energiforbruk på 35 KWh per kvadratmeter per år. Det vil si et veldig lavt strømforbruk, sier prosjektleder Frode Kleiva i Veidekke.

Diffus ventilasjon

Ifølge prosjekteringsleder Therese Osvik i Veidekke er dette det første bygget i Møre og Romsdal som er sertifisert i Breeam.

– Miljøsertifiseringen stiller blant annet strenge krav til inneklima, lysforhold, giftfrie materialer og andre helsefremmende tiltak som gjør bygget godt å være i. Anleggsleder Magne Slyngstad har lagt ned mye arbeid i å finne godkjente produkter som tilfredsstiller Breeam-kravene, sier hun.

En spesiell egenskap ved energisystemet er at andre etasje i bygget har såkalt diffus ventilasjon, det vil si at ventilasjonen og varmen ikke går gjennom tilluftsventiler, men gjennom perforerte himlingsplater i taket med små hull, slik at luften blir spredd jevnt utover.

– Ventilasjon og oppvarming på Romsdal videregående skole i Molde er løst etter de samme prinsippene. Vi har basert oss på noen av deres erfaringer, sier prosjektleder Kleiva.

Prosjektet er organisert som totalentreprise med samspill der Veidekke, byggherre og byggeleder har samhandlet med sentrale underentreprenører for ulike fag. Komplett prosjekthotell, tegninger og BIM har vært tilgjengelig på telefonen som visualiserte modeller til alle involverte i prosjektet.

Koronatiltak blir med videre

Prosjekteringsleder Osvik sier smitteverntiltakene som følge av koronapandemien gjorde at de også tok i bruk videokonferansesystemet Teams i den siste fasen.

– I den siste testfasen gjorde vi mye av jobben gjennom Teams, der vi brukte videooverføring med prosjektor slik at vi slapp at mange folk var samlet til gjennomgang. Vår trainee Joachim Sætren har filmet alle integrerte tester i prøvedriften og sendt levende bilder rett hjem til de som er koblet på møtet i Teams. Dette har vi så god erfaring med at vi kommer til å bruke det som arbeidsmetode også i fortsettelsen. Slik sett har den spesielle situasjonen vi har vært i også ført noe positivt med seg, sier hun.

Ifølge Osvik er de arkitektoniske hovedlinjene i bygget basert på tegningene til Slyngstad Aamlid Arkitekter som vant en fylkeskommunal arkitektkonkurranse i en tidlig fase.

– Prosjektet er videreutviklet av Kosbergs Arkitektkontor som har gjort en utmerket jobb med å optimalisere bygget i forhold til byggherrens ønsker og behov.

– På grunn av kostnader og miljøkrav måtte vi få ned brutto/netto-faktoren fra det opprinnelige arkitektutkastet. Vi måtte prosjektere om til et mer kompakt bygg med mer effektiv arealbruk. Nå har bygget en brutto/netto-faktor på 1,45. Det gir en mer effektiv arealbruk, med mindre del arealer som må varmes opp og vaskes uten å være til direkte nytte, sier Olsvik.

Del av campus

En annen detalj som forsvant ut i prosjektfasen var et glassoverbygg som skulle binde sammen den nye og gamle delen.

– Vi har klart å holde oss til den avtalte byggeperioden på 15 måneder som skissert i konkurransegrunnlaget, men det har vært tøft. 15 måneder er kanskje for lite for et slikt bygg, siden vi også trengte to måneder til prøvedrift, sier prosjektleder Kleiva. Bygget ble overlevert 11. mai.

Bygget ligger i en akse med utdanningsinstitusjoner, hovedsaklig innen realfag med bygg og maritime næringer som hovedfokus. I tillegg til videregående utdanning kan du i dette nabolaget gå ingeniørutdanning ved NTNU og fagskole. Også det verdensledende simulatorsenteret Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ligger her. Dette senteret benyttes både av utdanningsinstitusjonene og teknologibedrifter. En overordnet tanke er å bygge opp området som en campus med møtepunkter mellom utdanning og næringsliv.

TIP og realfag

Prosjektet til 77 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift, inkluderer nybygget på 3.030 kvadratmeter i to etasjer samt en del rehabilitering. Teknikk og industriell produksjon (TIP) skal holde til på første plan. Her er det seks meter takhøyde i hallene der elevene skal ha praktisk opplæring. Denne utdanningen flytter til Fagerlia fra Voldsdalen skole.

Realfagutdanningen ved Fagerlia videregående flytter inn i andre etasje i nybygget. Her er det i tillegg til klasserom også ulike laboratorium. De gamle lokalene for realfag i eksisterende bygningsmasse er rehabilitert til avdeling for lærerne. Totalt blir skolen nå dimensjonert for 1.185 elever og 200 ansatte. Dette er med andre ord en av de største videregående skolene i fylket.

Stål og hulldekker

Nybygget er satt opp på en ledig tomt mot øst på skoleområdet der det står på fjell. Selve råbygget er levert av Spenncon med stålsøyler i yttervegger og to bærelinjer, og med ståldragere. Etasjeskiller og tak er hulldekker. Ellers er det tradisjonelt bindingsverk i yttervegger. Veidekke i Møre og Romsdal har 94 egne timelønte, slik at grunn-, betong- og tømrerarbeid er gjort med eget mannskap.

Fasaden har VIVIX Formica-plater i kombinasjon med tre-alu-vinduer fra Lian og glass-alu-fasade fra H-fasader.

Materialvalget på gulvene er en kombinasjon av gulvbelegg og slipt betong. I TIP-delen er det til sammen 1.000 kvadratmeter slipt betong. Her er også lagt beskyttende sementfiberplater fra Cembrit på veggene 250 centimeter opp fra gulvet. Ellers er det Ultraboard gipsplater med glatt fiberduk på veggene, disse er sparklet og malt.

Systemhimlingene med diffus ventilasjon er av typen Troldtekt ventilasjon.