Fagekspert rullende materiell

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Vi bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet, styrer togtrafikken, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Nå er vi inne i en historisk satsing på jernbane og søker nye medarbeidere.

Firma Bane NOR
FylkeOslo
Søknadsfrist21.09.2020

Bane NORs samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. Gjennom en trygg, kundevennlig, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode knutepunkt. Med utgangspunkt i samfunnsoppdraget har vi valgt vår strategiske retning. Norge på skinner er vår visjon og gir en overordnet retning for konsernet.

Fra og med 1. oktober får Bane NOR fire divisjoner: Utbygging, Drift og teknologi, Kunde og marked og Eiendom. Drift og teknologi får det helhetlige ansvaret for punktlighet og regularitet i Bane NOR. Divisjonen vil få seks linjeenheter: Anskaffelser, Bane, Trafikk, Teknisk, IKT og ERTMS.

I linjeenheten Bane enhet Transport har vi nå en ledig stilling som fag-spesialist for rullende materiell. Vi ser etter deg som har systemkompetanse, kunnskap om regelverk, forskrifter og tilgangsbetingelser for rullende materiell.

Bane NOR ivaretar sitt samfunnsansvar og følger til enhver tid de råd som gis fra nasjonale helsemyndigheter i denne nasjonale krisen med bekjempelse av Covid-19 virus. Vi gjennomfører fortsatt de fleste intervjuer via video, men gjør en vurdering i hver enkelt prosess for muligheten til å gjennomføre fysisk intervju i dialog med kandidat.

Arbeidsoppgaver

 • Være oppdatert ressursperson på regelverk, forskrifter, standarder og myndighetspraksis.
 • Revisjon av Bane NORs teknisk regelverk og øvrige relevante regelverk/veiledninger.
 • Rådgivning og koordinering overfor produsenter, vedlikeholdsleverandører, togselskaper, andre myndighetsinstanser og aktører som representerer disse.
 • Administrere tilgangsbetingelser for rullende materiell og være koordinator i søknadsprosesser ved behov for dispensasjon fra gjeldende regelverk.
 • Godkjenne tilgangsbetingelser for rullende materiell som benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastruktur.
 • Delta i samarbeidsfora og standardiseringsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • Master i teknologi. Erfaring med arbeidsoppgavene kan kompensere, men vi forutsetter formell ingeniørutdannelse.
 • Lokførerbakgrunn kan være interessant, men du må da score godt på øvrige egenskaper som beskrives.
 • Gode generelle datakunnskaper.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Kjennskap til tysk vil være en fordel.

Bane NOR samarbeider med en ekstern leverandør om bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnsjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknaddokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Personlige egenskaper

Hovedsakelig vil dine vurderinger være tilknyttet tekniske forhold, men du forstår behovet for samtidig å ivareta tekniske, økonomiske og trafikale behov i kombinasjon med forutsetninger for sikkerhet, samt opplevd behov hos brukere og driftspersonale.

For å lykkes må du samarbeide med andre og forstå at dette av og til innebærer kompromiss, samtidig som du har et reflektert forhold til når det er nødvendig å være prinsipiell. Dette for å ivareta sammensatte behov som likebehandling og samsvar med relevant praksis og regelverk. Du må ha en analytisk legning hvor du mestrer å skaffe deg oversikt ved å innhente informasjon fra en rekke kilder, samtidig som du klarer å avdekke når noe mangler og kommer fram til et konsistent resultat.

Vi antar at du er noe detaljorientert, arbeider godt selvstendig, er selvgående og ivaretar framdrift i egne saker. Du vektlegger å yte service overfor eksterne og ivareta andre avdelingers behov for faglige bidrag fra oss. Du tåler periodevis tidspress og evner da å prioritere rekkefølgen på arbeidsoppgaver for å minimere konsekvens.

Du er lojal til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier åpen, respektfull, engasjert og nyskapende og du ønsker å bidra til at miljøet er positivt og inkluderende.

Vi tilbyr

 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
 • svært konkurransedyktige forsikrings- og pensjonsordninger.
 • sentralt beliggende arbeidssted med treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget.
 • personalbillett med Go Ahead, SJ og VY sine tog.

Kontaktinformasjon

Bjørn Ukkestad

Leder rullende materiell

489 44 047

Søk stilling

Vis flere stillinger: