Fagarbeidar

Mesta AS er Norges største og ledende selskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. Mesta har i dag over 50 prosent av markedsandelen innen drift og vedlikehold av vei - og er en vital del av norsk samferdsel. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen elektro, anlegg og Spesialproduksjon som har virke innen fagfeltene betong, fjell- og tunellsikring, rekkverk og veisikring, bro- og kaivedlikehold og jernbane.

Selskapet har ca. 1400 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på ca. NOK 4 mrd. Selskapets hovedkontor ligger på Lysaker i Bærum. For mer informasjon se www.mesta.no

Firma Mesta
FylkeSogn og Fjordane
StedNordfjord
Søknadsfrist19.05.2019

Mesta søker deg som er vegmester, fagarbeider innen veg og maskinkøyring

Mesta har blitt tildelt driftskontrakta for Nordfjord, og søkjer no etter dyktige vegmeistarar, fagarbeidarar og maskinførarar. Kontraktsområdet dekkjer fylkesvegar i følgjande kommunar; Hornindal, Eid, Selje, Vågsøy, Stryn, deler av Vanylven og Volda. Ein må være busatt i området.

Vi søkjer deg som har erfaring fra drift- og vedlikehald/anlegg og operativ leiing. Som formann er du ansvarleg for å medverke til at prosjektets økonomiske målsetningar vert oppnådd, samt at kontraktsmessige forpliktelsar overfor byggherre og underentreprenørar vert ivare teke. Du må kunne bruke ulike dataverktøy og bistå med dokumentasjon og rapportering, i tillegg til at du ikkje kan være redd for å få skit under neglene. Vi forventer at du tek i et tak der det trengs, og er fleksibel mtp både arbeidstid og geografisk område. Stillingen rapporterar til prosjektleiiar, og ein vil samarbeide tett.
Kontorstad vil være Nordfjoreid, men arbeid må påregnast i heile kontraktsområdet.

Kontaktpersoner for stillingen er prosjektleiar Veronika Engdal, tlf. 481 90 986.

Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hjå oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegge, leie og organisere det operative arbeidet på kontrakta.
 • Utarbeide framdriftsplaner og vekeplanar
 • Kommunikasjon med byggherren, oppfølgjing av endringar
 • Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner, inkl. underentreprenørar
 • Dokumentasjon
 • HMS-arbeid
 • Ansvar for planlegging, oppfølging og resultat på eigne jobbar
 • Ha inngående kjennskap til kontrakt
 • Delta i kontraktsarbeid

Kvalifikasjonar

 • Teknisk utdannelse, relevant erfaring kan kompenserast for manglande utdannelse
 • God praktisk innsikt
 • Gode datakunnskaper, evne til å sette seg inn i administrative systemer
 • God kontraktskunnskap
 • God økonomisk forståelse
 • Gode norskkunnskaper skriftleg og muntleg

Eigenskaper

 • Løysningsorientert og kremmerånd
 • Strukturert og ryddig
 • Tydelig leierskap med gode samarbeidsevne
 • Sterk drivkraft med høg arbeidskapasitet
 • Positiv og bidragsytende til et godt arbeidsmiljø
 • Mesta er eit verdidrevet selskap, og vi er opptekne av at våre ansatte kan identifisere seg med våre verdiar, fokus, endringsvilje, heilheitsansvar og ærlighet

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode moglegheiter for rette personen
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver

Kontraktsområdet dekkjer fylkesvegar i følgjande kommunar; Hornindal, Eid, Selje, Vågsøy, Stryn, deler av Vanylven og Volda. Ein må være busatt i området.

Som vegmeister skal du sikre overvåkning og utbetring av vegnettet i kontraktsområdet. Løpande inspeksjonar skal gjennomførast og tiltak iverksettast, i tillegg til at du skal følgje opp kontraktas krav til dokumentasjon og rapportering. Arbeidet er i stor grad sjølvgåande, men du skal også ha tett kontakt med og oppfølgjing av eigne ansatte og underentreprenørar som arbeidar på vegnettet. Du må påregne noko arbeid utover ordinær arbeidstid, samt deltakelse i vaktordning.

Fagarbeidar/maskinførar trengs til ei rekkje ulike oppgåver: kantklipp, asfaltarbeid, feiing og reinhald, diverse arbeid med hjulmaskin, manuelt arbeid innen drift- og vedlikehald, med meir. Du må påregne noko skiftarbeid i tillegg til deltakelse i vaktordning. Det er viktig for oss at du er fleksibel mtp både arbeidsoppgåver og geografisk område.

Vi vil trenge maskinførar til hjullastar, hjulgravemaskin og lastebil. Førar av lastebil skal delta på vintervedlikehald, samt andre transportoppdrag.

Kontaktperson for stillingane er prosjektleiar Veronika Engdal, tlf. 481 90 986

Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrar alle kvalifiserte kandidater til å søkje jobb hjå oss uavhengeg av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Kvalifikasjonar:

 • Relevant fagbrev
 • Erfaring fra drift/vedlikehald/anleggsarbeid
 • God kontraktsforståelse
 • Grunnleggjande IT-kunnskaper
 • Førerkort klasse B(E), C(E), YSK, maskinfører

Egenskapar:

 • Ærekjær og høg arbeidsmoral
 • Sjølvgående og strukturert
 • Like høgt tempo og fysisk arbeid
 • Positiv og bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Engasjert, ærleg, ansvarsbevisst og serviceinnstilt.
 • Yte ekstra innsats i tider med høg arbeidsbelastning
 • Identifiserar deg med våre verdier: fokus, endringsvilje, heilheitsansvar og ærlighet
 • Gode HMS-eigenskapar

Vi tilbyr:

 • Kursing og opplæring
 • Utfordrande stilling i eit godt arbeidsmiljø
 • Interessante og varierte arbeidsoppgåver
 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordningar

Søk her

Vis flere stillinger: