Fagansvarlig utomhus

Undervisningsbygg Oslo KF ble etablert 1. januar 2002 for å eie, utvikle, bygge, drifte og vedlikeholde skolebyggene i Oslo. Foretaket er Oslos største eiendomsforvalter med ca. 1,4 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger. Undervisningsbygg har i dag ca. 200 medarbeidere. Vi holder til i nye og moderne lokaler sentralt på Helsfyr, med en flott kantine, trimrom - og utsikt over hele Oslo!

Arbeidsplassene i Undervisningsbygg skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søkere som ønsker sin søknad unntatt fra offentlighet, bes opplyse om dette og grunngi dette særskilt. I henhold til offentlegloven § 25 kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Les mer om Undervisningsbygg her www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no

Firma Undervisningsbygg Oslo KF
FylkeOslo
Søknadsfrist04.11.2018

Undervisningsbygg har de siste årene hatt stort fokus på å etablere utomhusanlegg som inspirerer til fysisk aktivitet og sosialt samhold for alle aldre og nivåer, samtidig som det skal være et flerbruksanlegg for nærmiljøet. Undervisningsbygg har 177 skoler og sitter derfor inne med mye erfaringer på hva som fungerer for brukerne, skole og som i tillegg gir minimale driftskostnader. Med bakgrunn i våre erfaringer er det utarbeidet en filosofi som ligger til grunn for etablering av våre utomhusanlegg.

Da nåværende fagansvarlig utomhusanlegg går av med pensjon, søker vi hans erstatter som kan videreutvikle Undervisningsbygg sine utomhusanlegg. Stillingen ligger under seksjon for Vedlikehold, som i dag består av 16 ansatte. Vi søker deg som brenner for barn og unge og hvordan skolenes utomhusanlegg kan bidra positivt i deres hverdag og nærmiljøet. Undervisningsbygg legger stor vekt på trivsel i hverdagen, samtidig som vi jobber resultatorientert og målrettet.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil være Undervisningsbyggs fagperson ved utarbeidelse av skolenes utomhusanlegg fra A - Å
 • Undervisningsbygg ønsker at du skal kunne fremme betydningen av et godt utomhusanlegg ovenfor politikere, Utdanningsetaten, media etc
 • Du skal sørge for effektiv prosjektgjennomføring av egne prosjekter samt FDV-dokumentasjon
 • Det er viktig at du har ha god oversikt over alle skolers utomhusanlegg pga. prioritering
 • Du skal utarbeide løsninger, konkurransegrunnlag, evalueringer og innstille leverandør utfra kriterier
 • Du skal følge opp gjennomføringen av prosjektene i henhold til kontrakt, HMS, fremdriftsplan og ha god dialog med skole og entreprenør
 • Du skal kunne innhente økonomisk støtte til prosjektene utenfra, for eksempel via spillemidler, stiftelser etc.
 • Du må ha evnen til å se muligheter og spille på lag med naturen

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for teoretisk utdannelse
 • Kunnskap om barn og ungdoms anatomi, og sanseforståelse
 • Stillingen krever gode IKT kunnskaper
 • Førerkort klasse B
 • Det er en fordel om du behersker engelsk

Egenskaper

Du er en person som tar initiativ og gjennomfører, samtidig som du kommuniserer klart og tydelig - både skriftlig og muntlig. Samhandling er viktig for deg, og du er miljøskapende og har evnen til å jobbe godt på tvers av fagmiljøer. Vi ser gjerne at du er engasjert i idrett og nærmiljø, har pedagogisk bakgrunn og har arbeidet med barn og unge i ulike sammenhenger. Personlig egnethet vil vektlegges. Du må kunne relatere deg til våre verdier: profesjonell, modig, nytenkende og redelig

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • I Undervisningsbygg vil du utvikle deg faglig og få mye ansvar og innflytelse. Du vil bli en del av et sosialt, hyggelig og kompetent arbeidsmiljø som sammen skal sørge for at den rekordstore byggeaktivitet på skoleområdet i Oslo gjennomføres på en så god måte som mulig. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk miljø og konkurransedyktige betingelser, med blant annet fleksibel arbeidstid, 37,5 time pr. uke, og gode pensjons- og personalforsikringer. Lønn etter avtale.

Klikk her for å se vår spennende prosjektportefølje

Søknader behandles av Badenoch & Clark på vegne av Undervisningsbygg.

Spørsmål om stillingen

Wenche Kristiansen

Badenoch & Clark

Telefon 922 83 756

Brynjulf Buraas

seksjonsleder

Telefon 918 77 643

Søk stilling

Vis flere stillinger: