NAV-direktør Hans Christian Holte. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Færre arbeidssøkere i april

Ved utgangen av april er det registrert 202.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 2.100 færre en ved utgangen av mars.

202.600 er registrert som arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjør 7,2 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav.

– De siste ukene har det blitt lettet på både nasjonale og regionale smitteverntiltak, og det har ført til en nedgang i antallet arbeidssøkere registrert hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

113.300 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av april, noe som utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 131.400 personer, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 71.100 registrert som delvis ledige.

Butikk- og salg faller mest

Den siste måneden har antallet arbeidssøkere falt mest for personer med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, med 1.100 personer.

– Nedgangen må ses i sammenheng med at man har kunnet åpne opp igjen butikker og kjøpesenter i flere kommuner den siste tiden, i og med at lavere smittetall har gjort at man mange steder har kunnet slippe opp på noen av smitteverntiltakene, sier Holte.

Ved utgangen av april var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transportyrker, med 12,3 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning med 1,0 prosent.

Størst nedgang i Viken

Justert for normale sesongvariasjoner har antall arbeidssøkere har falt eller holdt seg uendret i samtlige fylker.

Ifølge Nav-tallene har nedgangen vært størst i Viken, med 900 færre arbeidssøkere, noe som skyldes færre delvis ledige.

Antallet helt ledige har falt mest i Vestfold og Telemark, men har samtidig antallet delvis ledige økt.

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken er høyest i Oslo, med 6,2 prosent, og lavest i Nordland med 2,6 prosent.