Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix

Færre varsler om oppsigelser og permitteringer

Nav mottok varsler om permittering og oppsigelse av 2.900 personer i november. Det er 2.000 færre enn i oktober, og 1.200 mindre enn i samme måned i fjor.

Av varslene i november var det 1.800 permitteringsvarsler. Det er fortsatt i Rogaland Nav mottar varsler om flest oppsigelser og permitteringer, med i alt 1.100. Hittil i år har over 16.000 av 45.000 varsler kommet i dette fylket.

– Vi mottar fortsatt relativt mange varsler om oppsigelser og permitteringer i Rogaland, men det var forholdsvis lave tall i resten av landet i november, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Om lag 1.100 av de varslede oppsigelsene og permitteringene kom i industrien, samt bergverksdrift og utvinning. Dette henger i stor grad sammen med nedgangen i oljebransjen. I Hedmark, Oppland og Finnmark kom det ikke inn noen varsler om permitteringer eller oppsigelser i november.

– Så langt i år er det totale antall varsler på samme nivå som i 2015, men der 2015 viste stigende tendens gjennom året, er tendensen i 2016 synkende, sier Vågeng.

Det er bare bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte som må varsle Nav.