Foto: NCC

Færre ulykker på NCCs arbeidsplasser

NCC har de siste årene økt fokuset på sikker atferd, erfaringsoverføring og systematisk oppfølging, og ulykkesfrekvensen går nå ned og det er færre alvorlige hendelser i NCC-konsernet. Onsdag retter selskapet fokus på sikkerheten og gjennomfører Awareness Day.

Etter at antall ulykker falt jevnt og trutt i NCCs nordiske virksomhet fra 2011, skjedde det en økning i årene 2016 til 2018.

Morten Larsen. Foto: NCC

- Hele byggenæringen var preget av høy aktivitet, som dessverre resulterte i flere ulykker. Men nå har denne utviklingen snudd i NCC, heter det i en melding fra selskapet.

- Det som har bidratt mest til det positive resultatet er en forbedret systematisk arbeidsmåte, der vi lærer av de beste enhetene og gir fokusert innsats til enheter som trenger mer støtte. Vi legger ned betydelige ressurser for å støtte produksjonen, og vi ser at prosjektene er dyktige til å følge NCCs systemer og prosesser, sier Morten Larsen, leder for helse og sikkerhet i NCC Civil Engineering og HMS koordinator for NCC i Norge.

I de norske virksomhetene har samlet ulykkesfrekvens sunket med nærmere 30 prosent de siste seks månedene. Ved utgangen av Q2-19, rullende 12 måneder (R12), var ulykkesfrekvensen målt i LTIF 3,9 (LTIF: arbeidsrelatert skade, inkludert datterselskaper, med fravær en dag eller mer fra ordinært arbeid, per en million arbeidede timer).

NCC gjennomfører onsdag Awareness Day for niende året på rad og årets tema er sikker adferd.

- I dag stanser NCC opp arbeidet på samtlige bygg- og anleggsplasser i landet for å gjennomføre Awareness Day. Det holdes en felles diskusjon på arbeidsplassen, der alle får mulighet til å komme med tanker og ideer om hvordan deres egen arbeidsplass kan bli enda sikrere og hvordan man som enkeltperson kan bidra til å skape en enda sterkere sikkerhetskultur, skriver selskapet i meldingen.

- Forskning har fortalt oss at en sterk kultur for sikker atferd, og rutiner som er tydelige har størst positiv påvirkning på å redusere ulykker og uønskede hendelser. Vårt arbeid de siste årene bekrefter de tte fullt ut, avslutter Morten Larsen.