Færre omkomne på norske veier i juli

I juli registrerte politiet 654 ulykker med personskade på norske veier. 18 personer omkom, og 1 020 ble skadd i disse ulykkene, viser en foreløpig oversikt.

Tilsvarende foreløpige tall for juli i fjor var 29 omkomne og 999 skadde, mens gjennomsnittet for tiårsperioden 1998-2007 er 29 omkomne og 1 009 skadde. Av de 18 omkomne i forrige måned var fem bilførere, to bilpassasjerer, åtte motorsyklister, én mopedist, én syklist og én annen trafikant.

117 omkomne hittil i år
Fra januar til juli i år har til sammen 117 personer mistet livet på norske veier, mot 127 personer i den samme perioden i fjor. Gjennomsnittstallet fra januar til juli de ti siste årene viser 156 omkomne.

Flere skadde
De foreløpige tallene hittil i år viser at til sammen 6 679 personer ble skadd i trafikken. Av disse var 467 alvorlig skadde. Tilsvarende tall for perioden januar til juli i fjor var 5 986 skadde personer, og av disse var 523 alvorlig skadde.