Halden. Foto: Trond Joelson

Færre kommuner overvåkes for pengebruk

Kanskje vil så få som ti kommuner være på den såkalte Robek-lista ved utgangen av året.

I dag teller registeret 16 kommuner som overvåkes for såkalt økonomisk ubalanse. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som anslår at antallet kommuner vil gå ned til ti.

Halden, Nedre Eiker, Svelvik, Austrheim, Bremanger, Ålesund, Sande, Stranda, Giske, Midsund, Saltdal, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Moskenes og Torsken er for øyeblikket på overvåkingslista.

Disse kommunene må ha tillatelse fra Kommunaldepartementet før de kan låne penger eller inngå langsiktige avtaler.

I 2016 var det 47 norske kommuner på lista. På det meste var 188 kommuner registrert i 2004. Robek står for Register om betinget godkjenning og kontroll.