Færre igangsatte boliger

I løpet av årets fem første måneder ble det påbegynt 8.506 boliger i Norge melder NTB. Dette er 6,5 prosent færre enn sammenlignet med samme periode i 2002, ifølge Statistisk Sentralbyrå. (SSB). Rogaland opplevde en liten økning i antall påbegynte boliger, i Nordland har tallet doblet seg fra i fjor, mens i Hordaland er det igangsatt 40 prosent færre boliger enn på samme tid i fjor. Også andre typer bygg enn boliger sliter med en nedgang på 17,2 prosent så langt i år. Det blir også bygd 8 prosent færre fritidsbygninger og garasjer for private sammenlignet med samme periode i 2002, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).