Færre foretak registreres

I løpet av 2008 ble det registrert 4.000 færre foretak enn året før. Samtidig ble det slettet over 2.000 flere foretak enn i 2007.

Foretaksregisteret i Brønnøysund hadde ved årsskiftet likevel registrert over 400.000 foretak fordelt på alle organisasjonsformer.

Underdirektør Øyvind Vågan sier nedgangen i nyregistreringer kom etter august 2008, men på årsbasis var tallet likevel høyere enn under dot.com-krisen etter århundreskiftet.

I alt ble det i løpet av 2008 registrert 30.745 nye foretak og slettet 20.778 foretak.

I Enhetsregisteret ble det i 2008 registrert 25.714 enkeltpersonforetak. Bare 6.414 av disse lot seg også registrere i Foretaksregisteret.

Registrering av foretak kan nå gjøres elektronisk og andelen som velger å gjøre det på den måten ligger rundt 30 prosent.

- I 2009 vil vi sette i verk tiltak for å øke den elektroniske registreringen, sier Vågan.