Fabeltunet

Thomas Finstad (t.v.) og Tom Bråthen i Bakke Leiligheter.Foto: Tina C. GogstadFoto: Tina C. GogstadFoto: Tina C. GogstadFoto: Tina C. GogstadFoto: Tina C. GogstadFoto: Tina C. Gogstad
Bakkelogo

Bakkelogo

TAGarkitekter

TAGarkitekter

RoarJørgensen

RoarJørgensen

SigurdFossli

SigurdFossli

OpplandskeBetong

OpplandskeBetong

Vilpro

Vilpro

Byggogmal

Byggogmal

GBS

GBS

Bakkegruppen er i ferd med å gjennomføre en stor utbygging på Frogner i Lillestrøm gjennom prosjektet
Fabeltunet. Her skal det bygges både leiligheter og rekkehus, og Bakke Leiligheter er nå i ferd med å overlevere trinn 1 av utbyggingen.

Fakta

Sted: Frogner i Lillestrøm

Prosjekttype: Leiligheter

Størrelse: 5.900 kvadratmeter (parkeringskjeller 4.600 kvm)

Byggherre: Frogner Prosjektutvikling AS (heleid av Bakke Leiligheter)

Totalentreprenør: Bakke Leiligheter

Prosjektkostnad: 195 millioner kroner eks. mva.

Arkitekt, landskapsarkitekt: TAG Arkitekter

Rådgivere: SØK, Ribfy, BIM: TAG Arkitekter l RIB: Constravia l RIG: Arkimedum l RIBr: Roar Jørgensen l RIA: Brekke & Strand l RIE: BTA Elektro l RIV: Rørteft, Vandaoconsult, Andersen & Aksnes, Gupex l RIM: Rambøll l RIB veg: Structor Oslo l RIV veg og RIVA: Infrahead l ITB: Viam l Oppmåling: Exact

Underentreprenører og leverandører: Prefab: Opplandske Betong l Grunnarbeider: Rønaas Entreprenør Plasstøpte betongarbeider: Novo Entreprenør l Maler- og flisarbeider: Bygg & Mal l Tømrer: Norlico Bygg l Parkett: Parkettpartner l Vinduer: Nordan l Dører: Nordic, Daloc, Østlandske Fasadeteknikk Lås og beslag: Lås & Sikring l Taktekking: Rune Edvardsen l Blikkenslager: Sigurd Fossli l Trapperekkverk, glassrekkverk, skillevegger: GBS Produkter l Flytgulv: Gulventreprenøren l Gulvbelegg: Vilpro Gulv l Himlinger: Arne Himling l Bad: Part l Kjøkken: Norema l Solavskjerming: Kvint Blendex l Rørlegger: Rørteft l Ventilasjon: Gupex l Elektro: BTA Elektro l Elektro veilys: Gardermoen Elektro l Heis: Orona

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Totalt omfatter trinn 1 83 leiligheter. Leilighetene skal innflyttes før jul, og det gjenstår nå kun noen mindre arbeider før de første beboerne kan ta i bruk de nye leilighetene, like i utkanten av Frogner sentrum.

– Vi er nå helt på oppløpssiden og leilighetene i den første blokken skal være overlevert i god tid før jul, sier prosjektsjef Thomas Finstad i Bakke Leiligheter AS. Dermed er trinn 1 av en omfattende utbygging i området, gitt navnet Fabeltunet, snart ferdig. Det neste trinnet i utbyggingen er allerede i full gang.

Populært område

Området har vist seg å være populært, med sin korte avstand til både hovedstaden, Gardermoen samt Lillestrøm.

– Det tar bare 25 minutter med tog til Oslo S, det er kort vei til E6 og dermed godt innenfor pendleravstand for de som arbeider i Oslo, sier Finstad.

Totalt skal det bygges 83 leiligheter på Fabeltunet fordelt på fire blokker i første byggetrinn, i tillegg til at søsterselskapet Bakke Småhus skal bygge 52 rekkehus som en del av utbyggingen. Byggetrinn 2 ble igangsatt mot slutten av 2021 og vil bestå av 63 leiligheter. Konsernet sitter også på en opsjon for kjøp av nabotomten i området, og samlet sett vil hele utbyggingen kunne omfatte rundt 600-700 boliger gjennom flere ulike utbyggingstrinn.

Byggherre og entreprenør

Bakke Leiligheter ble etablert som en utfisjonert del av Bakkegruppen ved årsskiftet 2019/2020. Dette er en del av en storsatsing til Bakkegruppen, og de valgte derfor også å etablere en egen entreprenørvirksomhet innen Bakke Leiligheter i 2021. De har benyttet denne løsningen til utbyggingen av leilighetene i Fabeltunet, og Thomas Finstad, som er prosjektsjef i Bakke Leiligheter, og også ansvarlig for utbyggingen av Fabeltunet, styrer dermed både byggherre- og utførelsessiden i dette prosjektet.

– Dette har fungert meget bra. Vi har funnet gode løsninger både i planleggingsfasen og underveis i byggingen. Det er korte beslutningsveier i prosjektet og vi har kunnet dra nytte av kompetansen i hele konsernet, sier Finstad.

Rask bygging

Arbeidene på tomten tok til våren 2021.

– Grunnforholdene har vært som planlagt, med leire i grunnen. Det er etablert en selvbærende grunnplate, og veggene er satt opp med betongelementer fra Opplandske Betongindustri, sier Finstad.

Det er et stort parkeringsanlegg under bygget, med mulighet for å kjøpe parkeringsplass tilknyttet alle leilighetene. I kjeller er det også tekniske rom og boder.

Det benyttes ytterveggselementer, produsert i den egeneide fabrikken på Aurskog, i utbyggingen, og disse leveres komplett.

– Dermed sikret vi oss rask lukking av bygget, sier Finstad, og legger til fasaden er kledd med panel som er behandlet på stedet.

Taket er tekket på normalt vis med membran, men man har også valgt en såkalt blå løsning på taket, med innebygde løsninger for vannfordrøyning, sier Finstad. I tillegg har de flere fordrøyningsanlegg samt regnbed på bakkenivå i området.

Fem etasjer

Den første blokken som overleveres består av fem etasjer, pluss kjeller.

Forprosjektet ble tegnet av GOA arkitekter, mens TAG har vært med videre i prosessen.

– Arkitekten har valgt å bryte opp fasadene, og varierer høyden på blokkene, blant annet for å gi en fin variasjon og gode solforhold på bakkenivå og for leilighetene, sier Finstad.

Alle leiligheter har tilgang til balkong, takterrasse eller markterrasse.

– Det er prioritert å lage romslige balkonger, legger Finstad til.

Leilighetene varierer fra 38 til 102 kvadratmeter i størrelse, og prisene startet på 1,95 millioner kroner for de rimeligste enhetene, mens de dyreste gikk for 5,9 millioner kroner. Leilighetene har god standard, med vannbåren gulvvarme i alle rom.

Det er lagt til rette for tilvalg innen flere områder. Mange har valgt å oppgradere kjøkkenløsningene. Badene er levert som prefabrikkerte baderomskabiner, men det har også vært mulig for tilvalg i en tidlig fase her.

Bygget har direkte adkomst fra kjeller med heis til leilighetene.

– Vi har hatt et meget godt salg på Fabeltunet, og 95 prosent av leilighetene i trinn 1 og 80 prosent av trinn 2 er solgt, legger Finstad til.

Stort infrastrukturprosjekt

Utbyggingen skjer på jomfruelig mark, like i nærheten til Frogner sentrum. Som en del av utbyggingen blir det også gjennomført et omfattende infrastrukturarbeid, både over og under bakken. Tom Bråthen har hatt hovedansvaret for dette arbeidet.

– Dette har vært en stor oppgave som har skjedd i tett kontakt med både naboer og kommunen. Det er omfattende VA-løsninger, vi har bygd om veien forbi tomten, det er etablert en undergang mot Frogner sentrum under fylkesvei 171, samt et veinett, inkludert en gang- og sykkelvei, i tilknytning til området, sier Bråthen. Dette infrastrukturprosjektet har alene en kostnad på rundt 55 millioner kroner.

Det mest konsiperte med utbyggingen mener Finstad har vært etableringen av infrastrukturen.

– Men vi har hatt god kontroll på fremdriften og de ulike aktørene har vist god gjennomføringsevne. Jeg er derfor veldig godt fornøyd med byggeprosessen. Nøkkelen til at det har gått bra, er at vi hadde gode planleggingsprosesser slik at vi kom i gang på en god måte. Samarbeidet har også vært godt med alle underentreprenører, sier Finstad som peker på at de har hatt egne folk til å ta hånd om ytterveggsmonteringen.

– Det har vært god drift på byggeplassen og vi er ferdig før tiden, sier han, og viser til at det ikke har vært noen store utfordringer på byggeplassen.

Utomhusområde

Mellom byggene er man også i ferd med å opprette et stort utomhusområde med tre tun, som skal inneholde ulike lekeapparater og fellesarealer for beboerne, med fokus på lek og dyrking. Dette arbeidet skal fullføres til våren.

– Vi har under hele prosessen prioritert bomiljø og trivsel, der vi også har lansert et konsept som heter «Bakkekontakt», hvor vi vil legge til rette for at beboerne blir kjent og møtes. Gjennom trivselskonseptet Bakkekontakt blir det også mulig å leie utstyr og maskiner, benytte seg av sykkelverksted, reservere lånebil og delta i aktivitetsgrupper og på ulike fellesaktiviteter, sier Finstad.


Flere prosjekter