Gjenvalgt styreleder Lars Haagen Børrud på vei ut av studio etter webcast. Foto: FABEKO

FABEKO-konferansen ble arrangert digitalt: – Koronasituasjonen har tvunget oss til å ta noen spenstige skritt framover

Fabrikkbetongkonferansen var planlagt arrangert på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen 18. og 19. november, men på grunn av smittesituasjonen ble den gjennomført digitalt.

– Vi fant det enklest og ikke minst sikrest å gjennomføre en digital konferanse. I et år med en rekke utfordringer er det koronapandemien som vil bli husket lengst. Men aldri så galt det ikke er godt for noe, sier styreleder Lars Haagen Børrud i FABEKO som torsdag åpnet den digitale fabrikkbetongkonferansen på tjenesten Zoom.

– Koronasituasjonen har tvunget oss, som kanskje ikke er så veldig «high tech», til å ta noen spenstige skritt framover. Vi har utviklet programmer på rekordtid, og nå kan blant annet en rekke A-kurs gjennomføres hjemmefra, legger han til.

Børrud forteller at FABEKO nå også har egen Youtube-kanal samt Facebook-, Instagram- og Twitterkonto.

– Vi har i tillegg gjennomført en elektronisk generalforsamling og nå også denne konferansen. Hvis noen hadde sagt det for ett år siden…, sier han og smiler lurt uten å si noe mer.

– Klart oss gjennom de største utfordringene

Selv om 2020 har ført til nye utfordringer, påpeker Børrud at bransjen fortsatt er opptatt velkjente problemstillinger, som klimadiskusjonen rundt tre og betong.

Børrud mener debatten bidrar til politiske føringer som legger hindringer for betongbransjen.

– Det er derfor spesielt viktig for hele bransjen at regjeringen har gjort sin største miljømessige investeringsbeslutning noensinne i fangst og lagring av CO2 innen sementproduksjon, sier han.

Det er ved sementfabrikken til Norcem i Brevik det skal bygges et fullskala anlegg for karbonfangst. Dette vil bli det første av sitt slag i sementindustrien globalt.

– Selv om det er noen år fram til anlegget i Brevik er i full drift, er det allerede gjort store fremskritt. Dagens lavkarbonbetong klasse A har halvert fotavtrykket sammenlignet med referansebetongen fra 2015. Med lavkarbon «ekstrem» vil det nesten halveres en gang til. Det er fremskritt vi burde være stolte av, sier Børrud.

Styrelederen oppfordrer nå alle medlemsbedriftene om å miljøsertifisere seg.

– 2020 har vært et spesielt år, men som bransje har vi klart oss gjennom de største utfordringene så langt. Selv om de fleste opplever et redusert totalmarked i år, er vi langt unna den krisen som for eksempel kultur, reiseliv og serveringsbransjen opplever. Jeg håper på en snarlig vaksine, så vi kan bidra til omsetning i både underholdnings- og serveringsbransjen ved neste konferanse, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Vegvesenet vil standardisere betongarbeid

FABEKO hadde invitert flere foredragsholdere til den digitale konferansen, blant annet Bjarte Næss fra Skanska Norge som delte erfaringer rundt CEEQUAL-sertifisering i E16-prosjektet i Valdres.

Nejra Macic fra Prognosesenteret fortalte om hvordan de ser for seg utviklingen i bygge- og anleggsmarkedet framover, og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik holdt foredrag om endringenen i Statens vegvesen samt hvordan betongbansjen kan bidra.

– Vi ser at det er viktig å standardisere arbeidene ute i dagen. Vi skal ikke arkitekttegne enhver betongkonstruksjon, noe av det kan standardiseres og dermed også lettere prefabrikkeres. Det tenker jeg må være et vesentlig felles område, som vi kan se på sammen med bransjen, sier Davik under sitt innlegg.

– Når det gjelder klimafotavtrykk har vi i flere av våre prosjekter brukt CEEQUAL og det vil vi gjøre i mye større grad fremover. Det å se mulighetene for resirkulering og gjenbruk av betong gir et helt annet fotavtrykk enn alternativet, fortsatter han.

Utbyggingsdirektøren mener også at arbeidet med digitalisering av kontraktsformene og gjennomføringsmodeller vil bli viktigere framover.

– Vi ønsker å finne gode og effektive løsninger sammen med betongbransjen, som har lavere kostnader og er bedre for klimaet, sier Davik.

Han påpeker også at vegvesenet jobber med å digitalisere håndbøkene sine, som omhandler krav og veiledning.

– Der det er mulig, vil vi gå over til funksjonskrav istedenfor de detaljerte krav. Håndbokregimet vårt trenger en forenkling. Det er for mange krav og for få muligheter til innovasjon og utvikling. Vi skal fortsatt ha retningslinjer og håndbøker framover, men de må forenkles. Mye av det faglige som ligger der, må utbedres i samråd med bransjen, sier Davik.