Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Få nye boliger ut i Oslo-markedet

Etter et historisk høyt volum både på tilbud og etterspørselssiden i 2015 og 2016 ser eiendomsselskapet Røisland & co nå en balanse i nyboligmarkedet i Oslo.

- Siste halvår er det solgt like mange nye boliger som det er lagt ut. Men, det som bekymrer er at vi er nede på et veldig lavt nivå på tilbudssiden for andre halvår på rad, og at dette vil fortsette ut året. Dette vil kunne få konsekvenser for det totale boligmarkedet i Oslo inn mot 2020, sier daglig leder Mikkel Røisland i Røisland & co i en pressemelding.

I Oslo er det de siste 12 månedene kun lagt ut 1 701 nye boliger. I toppåret 2016 ble det til sammenligning lagt ut hele 4 041, det vil si en nedgang på 58 prosent, ifølge Røisland.

Salgsgraden for de boligprosjektene som nå ligger ute er på 66 prosent, og på vei opp (63 prosent ved årsskifte).

Det ble lagt ut 869 nye boliger i første halvår, flesteparten av disse etter 1. mai. Pr i dag er allerede 54 prosent av disse solgt.

Det ble totalt solgt 862 i Oslo første halvår i år, hvorav cirka halvparten er av det nye som er lagt ut og halvparten i fra de prosjektene som har ligget ute en stund. Med andre ord ser det nå ut til å være en god balanse.

Det totale tilbudet av nye boliger i Oslo ligger på 1.968 pr 1. juli.

- På tilbudssiden er det store geografiske forskjeller i Oslo. Siste halvår har det ikke vært noen nye prosjekter Oslo vest, mens det har vært bra utbud Oslo nord og noe i sentrum samt Bjørvika. Vi forventer fortsatt et begrenset utbud av nye prosjekter også neste halvår, på et nivå rundt 800 – 900 boliger. Disse tallene er basert på opplysninger fra utbyggere innhentet av Røisland & Co, skriver selskapet i meldingen.

De forteller at de nå registrerer en større interesse for 2-roms leiligheter, både i sentrum og utenfor sentrumskjernen. Det har også vært spesielt god interesse for større leiligheter med sentral beliggenhet. Videre er det stort fokus på bokvalitet, hvor lys, luft og gode planløsninger kommer høyt på listen.

- Varelageret for nybygg kommer nå til å gå ned det neste året, fra et høyt nivå. Det lave antall nye boliger som nå er tilført markedet for andre halvår på rad ser ut til å fortsette. Prisutviklingen for nye boliger har ligget flatt ett års tid nå, men vi tror dette vil endre seg sagte men sikkert ettersom tilgjengelige boliger vil være begrenset inn mot 2020. Det kan derfor være fornuftig å kjøpe en bolig i et nybyggprosjekt nå med levering om 18 til 20 måneder da det selges til faste pris i dag uten indeksregulering, mener de.