Expo

Rett ved Bergen lufthavn Flesland har Veidekke Entreprenør ført opp et BREEAM Excellent kontorbygg på fem etasjer.

Fakta

Sted: Flesland, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontorer

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 137 millioner kroner

Bruttoareal: Cirka 7.000 kvadratmeter

Tiltakshaver: Bergen Business Park

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Arkitekt og RIEnergi: A-lab

Landskapsarkitekt: Tag Arkitekter

Rådgivere: RIB: Konstruksjonsteknikk l RIV: GK Ventilasjon l RIE: GK Elektro l RIA: Sweco l RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Betonggulv: Industrigulvspesialisten l Grunn og fundamenter: Vassbakk & Stol l Drenering: Vestrheim l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm l Betongarbeid: Veidekke Entreprenør l Betongelementer: NOBI Voss l Stålarbeid: Fana Stål l Taktekking: Protan Entreprenør l Glasstak: Jet-Bramo l Alu/glass fasade: Kebo Glass l Metallfasade: Alunor Metall l Ståldører/branndører: Neumann Bygg l Tømrer innv: Moelven Modus l Maler: Malermester Buer l Gulvlegger: Stigen og Kronheim l Flislegger: Bru og Wiese-Hansen l Rørlegger: Vestrheim l Elektro: GK Elektro l Ventilasjon: GK Inneklima l Heis: Scan Heis l Fasade og takvask: RsV Eiendomsservice l Rekkverk: Fana Stålservice l Brannsikring: Damsgård Brannsikring l Sprinkler: Tore Eide l Branngardin: Haby l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Storkjøkken: Studio Sigdal Bergen l Innredning våtrom: Input Interiør EFG Norway

Expo ligger mellom Lønningsvegen og Comfort Hotel Bergen Airport og er det første kontorbygget som er fullført i Bergen Business Park. Det er kort gangavstand til det nye terminalbygget ved Bergen lufthavn Flesland og Bybanen i Bergen. Byggets fem kontor-etasjer rommer cirka 450 kontorarbeidsplasser, alt etter leietakers innredningsønsker.

137 millioner kroner

Byggherre er Bergen Business Park. Bygget er tegnet av A-lab (Arkitekturlaboratoriet) og ført opp i en totalentreprise. Det har et samlet areal på cirka 7.000 kvadratmeter, fordelt på fem etasjer med kontorer og en underjordisk parkeringsetasje. Entreprisekostnaden, uten merverdiavgift, er på cirka 137 millioner kroner. Byggestart var i april 2018 og bygget stod ferdig i oktober 2019.

IPad

Anleggsleder Asbjørn Ruud i Veidekke Entreprenør forteller at byggingen av Expo har gått veldig greit.

– Vi har praktisert BIM og involverende planlegging i prosjektet og vi har brukt iPad og ikke papirtegninger, sier Ruud.

Arkitekt Ingrid Dalseg i A-lab forteller at utformingen av bygget følger intensjoner lagt i den helhetlige planleggingen av Bergen Business Park.

– Sammen med hotellet danner Expo-bygget ramme rundt et felles torg, hvor hovedatkomst til torget leder fra flyplassen og vil fortsette videre inn i den planlagte næringsparken. Expobyggets smått utkragende nordgavl henvender seg tydelig mot flyplassen, og markerer inngangen til næringsparken sett fra terminalbygget og for de som ankommer til fots gjennom undergangen fra ankomsthallen, sier Dalseg.

Dalseg sier at byggets første etasje mot torget er delvis trukket inn, og fasaden er foldet inn under. Sammen med en asymmetrisk søylerekke innkledd i samme materialer, danner dette en arkade som vil fortsette videre langsmed neste bygg i rekken.

– Den inntrukne delen av første etasje har et åpent glassparti for å vise livet på innsiden av bygget, henvende seg mot torget og bidra til liv langs arkaden.

Hovedinngangen ligger sentralt plassert under arkaden, og herfra blir man ledet inn i en felles lobby og videre inn i kjernen med hovedatkomst og fellesfunksjoner.

– For å fremheve nordgavlen har vi her valgt å trekke søylene inn fra fasaden og bruke hjørnevinduer som bidrar til et mer åpent uttrykk mot flyplassen. Den øvrige vindusutformingen strekker seg fra gulv til tak og er lik i høyde i alle etasjer, men varierer i bredde. I bygget er det etablert en sentral kjerne som inneholder alle felles funksjoner, og med arbeidsarealer plassert rundt denne. Byggets planløsninger er utformet for å tilby gode arbeidsplasser samt mulighet for god soneinndeling og fleksibilitet for ulike brukerbehov. Arbeidsplassene får gode dagslysforhold og utsyn, som gjenspeiler krav i BREEAM. Planløsningen egner seg godt for både én og flere leietakere, sier Dalseg.

Fasadens hovedmateriale er børstet og natureloksert aluminium, med kontrastfelt i ubørstet natureloksert aluminium. Med ulike glansgrader reflekteres himmelen og omgivelsene, og gjenspeiler skiftende værforhold og årstider. Innslagene av kontrastfelt, samt vinduenes ulike bredde og plassering, gjør at man når man beveger seg rundt bygget, opplever et spill i fasaden.

– I interiøret er det i inngangsparti og fellesarealer lagt vekt på gode og robuste materialer, med innslag av treverk og nøytrale farger som harmonerer med fasadens kjølige uttrykk. Garderober og toaletter har fått en tydeligere fargeprofil, som kontrast til det nøytrale fargevalget i øvrige deler av bygget, sier Dalseg.

Betong og stål

Tomten er på 3,5 mål og har fjellgrunn. Byggets langstrakte form er tilpasset tomten. Bærende konstruksjon består av underetasje i plasstøpt betong og stålsøyler og hulldekker over bakkenivå. Taket er flatt, isolert (i snitt 400 millimeter) og tekket med folie. Fasadene har 300 millimeter isolasjon og er kledd med plater av aluminiumskompositt i to farger. Halve første etasje har glassfasader. Det er tepper og teppefliser i kontoretasjene, keramiske fliser i lobby og fliser i trapper og på toaletter. Det er spilehimling i lobby og systemhimlinger i resten av bygget over bakkeplan.

Vinduer har en U-verdi på 0,7 i snitt. Trykktesting viser en luftveksling på 0,49 per time. Alle vinduer er i tre med beslag av aluminium.

Det er sosiale soner i hver etasje, og hele bygget har universell tilgjengelighet. Solavskjerming skjer med utvendige screens på vestfasade og med innvendige screens i resten av bygget.

I parkeringsetasjen er det 35 biloppstillingsplasser. Uteområdene har sittegrupper, belegningsstein og plantekasser.

Sorteringsgrad for byggavfall er på 97 prosent og ga 18 kilo avfall per kvadratmeter. 75 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Expo er ført opp uten fraværsskader.

BREEAM Excellent

Expo er prosjektert og ført opp etter Tek10. Det oppfyller krav til BREEAM Excellent. Oppvarming og kjøling skjer via ventila-sjon og er basert på fjernvarme og fjernkjøling. Bygget er i energiklasse B. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.


Flere prosjekter