Jørgen Evensen

Evensen: - Vi må utenfor komfortsonen

Styreleder Jørgen Evensen i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) uttalte i åpningstale på Entreprenørdagen at bransjen står foran enorme teknologiske endringer som i stor grad vil påvirke entreprenørens hverdag.

– Det innebærer at vi må flytte oss raskere og utvikle oss i et hurtigere tempo enn før. Dette vil i stor grad utfordre oss og hvordan vi jobber - ikke minst må vi jobbe tettere sammen og se på under hvilke ansvarsforhold, sier Evensen.

Han mener dette vi kreve enda tettere samarbeid og at næringens aktører må bli mer transparente.

– I denne sammenhengen blir møteplasser som Entreprenørdagen ekstra viktige fremover. Det er når vi løfter i flokk vi kan skape endringer – og møteplasser som dette gjør at vi kan jobbe frem de gode løsningene. I dette arbeidet blir også foreninger som BNL og EBA viktige fellesarenaer – der vi kan jobbe sammen – og dette skal skje i transparente rammer, legger Evensen til.

– I dette ligger også at vi må strekke oss lenger i tiden fremover – både med tanke på den teknologiske utviklingen – men ikke minst også med tanke på bærekraft. Dette blir også avgjørende for å styrke vårt omdømme. Vi må se på alle mulighetene og ikke fokusere så mye på utfordringene, sier Evensen, som til daglig leder Betonmast.