Sersjant Celine Schou og andreårslærling Lene Engen utenfor en av de nye kasernene som Forsvarsbygg har oppført på Evenes flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret
Sersjant Celine Schou og andreårslærling Lene Engen utenfor en av de nye kasernene som Forsvarsbygg har oppført på Evenes flystasjon. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Evenes flystasjon klar for NATO-oppdrag

Luftforsvaret kan nå flytte norsk jagerflyberedskap til Evenes flystasjon etter utbygginger for flere milliarder kroner og over en million arbeidstimer innen bygg og anlegg.

Det skriver Forsvarsbygg i en pressemelding denne uken.

Luftforsvaret kan nå flytte jagerflyberedskapen fra F-16 i Bodø til F-35 til Evenes flystasjon. Forsvarssektoren har levert på tid for å få Evenes flystasjon klar for kampfly på NATO-beredskap, heter det i pressemeldingen.

Dette var en av de viktigste milepælene for utviklingen av flystasjonen, skriver Forsvarsbygg.

– Forsvarsbygg er stolt over å levere fasiliteter til rett tid for det norske Forsvaret og NATO. Vi har med dette styrket evnen til å levere kampkraft med mer effektive løsninger. Evenes flystasjon er en moderne base som kommer til å tjene samfunnet godt i mange tiår fremover, sier Forsvarsbygg-direktør Thorbjørn Thoresen.

Det er utført over én million arbeidstimer, hvorav over 90.000 timer er utført av lærlinger, heter det i meldingen.

Sindre Jakobsen (fra venstre), Odd-Magne Fagerland, Kenneth Solli og Richard Kristiansen i Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg
Sindre Jakobsen (fra venstre), Odd-Magne Fagerland, Kenneth Solli og Richard Kristiansen i Forsvarsbygg. Foto: Forsvarsbygg

– Forsvarsbygg har gjennom noen krevende år med blant annet korona og tilhørende konsekvenser, fått en base som hadde svært begrenset aktivitet, til å bli en av de mest moderne operative basene for Forvaret. Eksisterende bygg er istandsatt med økt kapasitet. Operative flater, sheltere, lokaler for operasjoner med videre for flyene er oppgradert og en rekke nybygg gir soldater, spesialister, sivile og befal gode bo- og arbeidsforhold, forteller John Ommund Syvertsen, ansvarlig for utbyggingen.

– Uten godt samarbeid både på tvers i sektoren, og med lokale interessenter og naboer, hadde ikke dette vært mulig, legger han til.

De første byggene på nye Evenes flystasjon ble tatt i bruk i 2019. Frem til årsskiftet 2021/22 har Forsvarsbygg inngått kontrakter for over fire milliarder kroner, og over 65 prosent har gått til lokale og regionale entreprenører og rammeavtale leverandører.

Disse prosjektene skal være klare til nyttår:

 • Fornyelse av eksisterende bygg: Kjøkken-/messebygg, administrasjonsbygg, befalsforlegninger, mannskapsforlegning, hovedkvarter, administrasjonsbygg til luftvernbataljonen
 • Nye befals- og mannskapsforlegninger
 • Oppgradering av takserullebane
 • Tilstedevaktbygg for F35
 • Renovering av shelter til F35
 • Bremsevaiere på rullebanen (RAG)
 • To trafikkavviklingsplattformer på endene av rullebanen
 • Vaktlokale
 • Perimeter (sikkerhetsgjerde) rundt hele flyplassen
 • Administrasjonsbygg for driftsavdeling Forsvarsbygg
 • Luftvernteknisk bygg
 • Boliger utenfor basen