Europris får mer til overs med Entro

Entro skal bidra til at Europris kutter opptil 15 % av sitt energiforbruk i løpet av de neste tre årene.

Storsatsningen er allerede i gang. Europris har etablert energiovervåkning i 193 av sine butikker og resultatene av målingene skal brukes til å finne muligheter for å kutte energikostnadene i de enkelte butikkene.

På kjedenivå vil kuttene tilsvare besparelser beregnet til over 4 millioner kroner i året, når målet er nådd etter tre år.

Energieffektivisering har tidligere vært mest utbredt blant industribedrifter og i eiendomsbransjen, der potensialet for besparelser gjerne er stort på ett enkelt bygg. For butikkjeder som Europris ligger det største lønnsomhetspotensialet i å gjøre mindre besparelser på butikknivå, som utgjør millionbesparelser på kjedenivå.

Samler data
Målernettverket som nå er etablert åpner opp for at nøyaktig forbruk, time for time, på alle Europris sine bygg med eget strømabonnement i Norge, blir overvåket og loggført i Entros verktøy for energioppfølging, EOS-loggen. Kunnskapen om forbruket og forskjellene mellom butikkene danner så grunnlaget for strakstiltak og en ENØK-analyse, som igjen vil gi grunnlag for investeringer og større energitiltak fra og med 2015.

Kutter kostnader uten investeringer
Selv om mye av arbeidet i Europris sitt energiprogram ligger frem i tid, vil de se store besparelser allerede i løpet av de neste årene.

- De første tre årene vil mesteparten av besparelsene komme gjennom mindre justeringer og bevisstgjøring av butikkeiere. Selv om vi nettopp har påbegynt målingene ser vi allerede store forskjeller mellom energiforbruket til butikkene våre. At butikkeierne bevisstgjøres på eget forbruk og i tillegg får generell informasjon om når forbruket er unormalt sammenlignet med andre bygg, kommer til å stå for en stor andel av besparelsene vi gjør de neste årene, forklarer HR-ansvarlig i Europris, Petter C. Wilskow.

Miljørådgiver Axel Grelland i Entro bekrefter potensialet for besparelser. Han viser til Entros omfattende erfaringsgrunnlag fra lignende prosjekter og mener det er et potensiale for energibesparelser på 15%, som kan oppnås ved gjennomføring av et helhetlig energiprogram. Han håper flere kjeder får øynene opp for både den økonomiske lønnsomheten ved å satse på energieffektivisering og de positive signalene som sendes til markedet ved å ta miljøansvar gjennom blant annet energiledelse.

I tillegg til å ha installert målere på alle butikkene skal Europris også måle energiforbruket ved det 50 000 kvadratmeter store hovedlageret i Fredrikstad.

Entro tar ansvar for prosjektet
Wilskow i Europris forteller at Entro ble valgt på grunn av det helhetlige tilbudet de har for energieffektivisering.

- Det er mange rådgivere på markedet som kan fortelle deg hva som lønner seg. Entro har derimot kunnskap og erfaring til å komme med råd i tillegg til de riktige rutinene og verktøyene for å følge opp og ta ansvar for gjennomføringen av hele prosjektet. Det var viktig for oss å vite at samarbeidspartneren vi valgte kan bistå med å utforme et energiprogram, at de har et godt verktøy for innsamling av data, gjør gode ENØK-analyser og kan bistå med Enova-søknader, som vil gi oss støtte til energitiltak når investeringsprosessen starter. Alt dette fant vi i Entro, sier Wilskow.