Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Javad Parsa / NTB

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Foto: Javad Parsa / NTB

EU vil klargjøre reglene for testing av behandlet trekledning etter forespørsel fra Norge

EU-kommisjonen har, etter henvendelse fra kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, anerkjent at det felleseuropeiske regelverket for testing av brannegenskaper til behandlet trekledning, er uklart. De varsler at de vil sette i gang arbeidet med å tydeliggjøre regelverket i løpet av våren.