EU-forslag om minstelønn møter intern motstand

EU-kommisjonen vil ha minstelønn som en del av en pakke om sosiale rettigheter. Det er ikke særlig populært blant de nordiske medlemslandene.

Ursula von der Leyen og hennes ferske kommisjon er ikke ute etter å fastsette et konkret lønnsnivå som skal gjelde på tvers av unionen. Som en del av pakken som presenteres tirsdag ettermiddag, vil de ta første skritt mot et felles rammeverk for hvordan minstelønnen skal fastsettes.

Målet er å sikre at hvert medlemsland setter en minstelønn som tilsvarer 60 prosent av medianlønnen i landet, skriver The Guardian.

De nordiske EU-landene frykter at dette kan undergrave den nordiske modellen der partene i arbeidslivet forhandler om lønninger. Det er likevel for mye for noen, og det er ventet motstand mot forslaget, særlig fra de seks av EUs 28 medlemsland som i dag ikke har noen offisiell minstelønn.

Krever unntak

Tre av disse landene er våre nordiske naboer Sverige, Danmark og Finland. I likhet med Norge har de et godt etablert system der partene i arbeidslivet fastsetter lønnsnivået.

– I Danmark er det kun fagforeningene og næringslivets organisasjoner som forhandler om lønn. Slik har det vært i over 100 år, sier Danmarks arbeidsminister Peter Hummelgaard til The Guardian. Han frykter i likhet med sine nordiske kolleger at en minstelønn basert på en EU-modell vil undergrave dagens system. Han krever derfor en skriftlig garanti for unntak fra et fremtidig direktiv.

Hummelgaard understreker samtidig at han støtter økte lønninger for dem som har dårligst betalt i Europa. Det samme sier den finske fagforeningslederen Henri Lindholm. Han er ikke imot bedre lønninger for arbeidere i Øst-Europa, men ønsker seg ikke en europeisk ordning der én løsning skal gjelde for alle.

Ap skeptisk

EUobserver påpeker at EU ikke har myndighet til å regulere lønninger, streikeretten eller organisasjonsretten. Disse områdene er unntatt fra EU-traktaten som bestemmer hvilke områder unionen kan bestemme over.

Også i Norge er det skepsis til at EU skal lage regler for minstelønn.

– Vi har en høy standard på lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Om EUs minstelønnsnivå fjerner makt og myndighet fra det norske tillitsbaserte trepartssamarbeidet, er vi i Arbeiderpartiet imot, sier partiets arbeidslivspolitiske talsmann Arild Grande til NTB. Han sier Ap ikke vil akseptere noe som «svekker sentrale pilarer i den norske modellen».