Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Etterlyser valg av riktig gjennomføringsmodell og bruk av balanserte kontraktsbestemmelser fra Bane NOR

NHO, BNL og EBA understreker i et brev til Samferdselsdepartementet og Bane NOR viktigheten av at Bane NOR velger riktige gjennomføringsmodeller og bruk av balanserte kontraktsbestemmelser for å sikre interesse for oppdragene og en velfungerende konkurranse i de kommende baneoppdragene.

- I dag benytter Bane NOR kontraktsbestemmelser basert på NTK 15 (Norsk Total Kontrakt) i de største og mest komplekse totalentreprisene. Dette er uheldig og kan være prisdrivende og gi mindre bane for pengene. NTK 15 er en offshore standardkontrakt til bruk ved leveranse av produksjon på norsk sokkel, og er ikke tilpasset landbaserte totalentrepriseoppdrag innen bygg- eller anleggsarbeid, heter det i brevet signert viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, adm. dir. Jon Sandnes i BNL og adm. dir. Kari Sandberg i EBA.I samme brev omtaler de også viktigheten av å opprettholde fremdriften i utbyggingen av IntcerCity.

De peker vider på at Bane NOR dessuten har gjort store awik i bestemmelsene i NTK 15 og overført uforutsigbar risiko til leverandørene.

- Dette skaper usikkerhet, kan være konkurransehemmende og bidrar til å redusere nødvendig kapasitetsoppbygging. Bane NOR bes derfor om å benytte NS 8407 på forestående kontrakter. NS 8407 er en standard totalentreprisekontrakt, framforhandlet av en samlet bygge- og anleggsnæring. Standarden er godt kjent i næringen, og har en tilhørende totalunderentreprisestandard, NS 8417, heter det i brevet.

De tre organisasjonene skriver at forutsigbarhet og balanserte kontraktsbestemmelser vil sikre konkurranse og kapasitet til å gjennomføre utbygging av lnterCity i henhold til plan i NTP.

- Bransjen ønsker å bidra konstruktivt i et samarbeid med Bane NOR slik at gode rammebetingelser blir ivaretatt, skriver de tre aktørene.

Brevet er sendt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og adm. dir. i Bane NOR, Gorm Frimannslund.