Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Etterlyser tydeligere forskningsstrategi i byggenæringen

Administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet rettet både skryt og en utfordring til byggenæringen da han fortalte om innovasjon og forskning på Byggedagene.

‒ Jeg har hovedsakelig tre budskap, sa John-Arne Røttingen da han entret Byggedagene-scenen onsdag.

‒ Dere er viktige for Norge. Det vet dere, men at dere også er en viktig forsknings-, utviklings-, og innovasjonsaktør, vet dere kanskje ikke. Det er det ene budskapet. Det andre er dette: Bruk oss i Forskningsrådet! Det tredje er at vi gjør mye bra, og vi gjør mye bra sammen, men vi kan gjøre det mye bedre, sa Røttingen.

Innoverer for milliarder

I 2018 delte Forskningsrådet ut 250 millioner kroner i forskning- og utviklingsbevilgninger til aktører i bygg, anlegg og eiendom, og ga til sammen 280 millioner kroner i skattelette gjennom SkatteFUNN-ordningen. Kun fire andre næringer i Norge har mottatt mer gjennom ordningen enn bygg og anlegg.

Gjennom Forskningsrådets forskjellige støtte- og incentivordninger har de oversikt over innovasjonsarbeid for omtrent to milliarder kroner i og rundt byggenæringen i 2019. Dette er dobbelt så mye som ti år tidligere.

Røttingen trakk også frem flere prosjekter i bygg- og anleggsnæringen som han mener illustrerer noe av innovasjonen som skjer i næringen.

Utviklingen av utslippsfrie maskiner var et slikt prosjekt, og utviklingen og bruken av HMSREG er et annet. Digitale og innovative bedrifter som Spacemaker og Imerso ble trukket frem, og flere samarbeidsprosjekter og nettverk ble også nevnt.

Klare hovedtrekk

Tre fjerdedeler av dette er samarbeidsprosjekter enten mellom bedrifter eller mellom bedrifter og forsknings- og universitetsmiljøer. I SkatteFUNN, som er Forskningsrådets mest lavterskeltilbud for innovative aktører, ser de at de aller fleste innovasjonsprosjektene i bygg og anlegg er utvikling i byggteknologi for å få mer effektive byggeplasser. Det nest største området for innovasjon er IKT-prosjekter, og det tredje området er byggevarer og nye materialer.

Forskningsråd-sjefen forteller at innovasjonsprosjektene gjerne også faller innenfor et av fem hovedområder:

  • Redusere kostnader
  • Funksjonelle og tilpasningsdyktige bygg
  • Bærekraftige energieffektive bygg
  • Klimatilpasning
  • Sirkulær økonomi og byggematerialer

‒ Det skjer utrolig mye bra, og det investeres mye i forskning og innovasjon i bygg og anlegg, men vi kan nå lengre, sa Røttingen for Byggedagene-publikumet.

Forskningsråd-sjefen etterlyser nå en tydeligere bransjestrategi for forskning og innovasjon.

‒ Vi må svare på hva det er bransjen skal løse. Innovasjon handler om å gjøre prioriteringer, og vi trenger aktører som driver det fremover, sa han.