Det er stor interesse for OPS-prosjektet riksvei 555 Sotrasambandet. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Etter et par dager har over 80 selskaper hentet ut konkurransedokumentene for tidenes største anleggskontrakt

Over 80 selskaper fra entreprenør-, konsulent og advokatbransjen har lastet ned konkurransedokumentene for Sotrasambandet. Internasjonale entreprenørselskap viser også interesse.

Sotrasambandet

Nytt Sotrasamband skal løse opp flaksehalser mellom Øygarden og Bergen. I dag kjører 30.000 biler i døgnet på en tofelts veg med varierende standard. Prosjektet omfatter foruten ny Sotra bru, firefelts motorveg, felt for kollektivtrafikk og gang- og sykkelveger.

Det er ventet av rv. 555 Sotrasambandet får en prislapp på godt over ti milliarder kroner, noe som er rekord for et samferdselsprosjekt i Norge.

Kontrakten er et offentlig-privat-samarbeid (OPS). Det innebærer at Statens vegvesen inngår en kontrakt med ett selskap som bygger, finansierer og vedlikeholder veien i 25 år.

Utlysningen av norgeshistoriens veikontrakt ble offisielt sendt ut på lillejulaften, men ble ikke tilgjengeliggjort før etter nyttår på grunn av helligdagene.

Etter trafikken på Doffin/TED-basen å dømme, er det stor interesse i markedet for kontrakten.

Byggeindustrien får opplyst fra Statens vegvesen at mer enn 80 selskaper hadde hentet ut konkurransedokumentene etter bare et par dager.

Selskapene som har hentet ut dokumentasjon er fra norsk entreprenørbransje, konsulentselskap og advokater. Internasjonale entreprenørselskap viser også interesse.

Skepsisk norsk anleggsbransje

Norsk anleggsbransje har tidligere uttrykt skepsis til prosjektet på grunn av kontraktens størrelse og risikoprofil, og det har vært spekulert i om store kinesiske entreprenører vil kaste seg inn i kampen om OPS-prosjektet.

Om det er meldt interesse fra ikke-europeiske selskaper, ønsker ikke Statens vegvesen å kommentere.

– Vi ønsker ikke nevne enkeltfirma eller å gi ut hele interessentlisten, i hvert fall ikke nå mens kvalifikasjonsrunden pågår, opplyser pressesjef Kjell Solem til Byggeindustrien.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er spent på konkurransen om tidenes største anleggskontrakt. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Største gjennom tidende

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er spent på hvordan konkurransen blir.

– Fra forrige OPS-prosjekt vet vi at det oppstår nye konstellasjoner i en slik konkurranse, hvor norske og utenlandske interesser inngår samarbeid, sier Ingrid Dahl Hovland.

I forrige OPS-runde, rv. 3/rv.25 Løten – Elverum, trakk Skanska Norge det lengste strået etter konkurranse med norske og utenlandske interessenter.

Kvalifikasjonsfrist i slutten av februrar

Fristen for å melde interesse for Sotrasambandet er 28.februar.

Da skal alle interessenter ha sendt inn dokumentasjon på at de fyller kvalifikasjonskravene.

Etter gjennomgang av kvalifikasjoner, vil Statens vegvesen gå i forhandlinger med tre interessenter. Dette skjer før sommeren 2020.

–I løpet av forhandlingene skal begge parter bidra til å skape størst mulig forståelse for omfanget. Det gir grunnlag for et godt samarbeid og god gjennomføring, sier Dahl Hovland.

Regjeringen: - Gode erfaringer

Kontrakt inngås i 2021 og anleggsarbeidet kan da starte opp. Byggetiden er anslått til fem år.

– Vi har gode erfaringer med OPS-prosjekt fra tidligere. Vi ser ofte at utbyggingen blir gjennomført raskere og billigere. Det håper vi blir tilfelle for Sotrasambandet også. Det er en stor og vanskelig utbygging med mye trafikk i området, så entreprenøren får en krevende oppgave, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) da kontrakten ble lagt ut i markedet.

Utbyggingen av Sotrasambandet blir den største anleggskontrakten i norsk historie. – Jeg håper dette er en god førjulsgave til hele Sotrasamfunnet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale da kontrakten ble lagt ut før jul. Foto: Henrik Jonassen/Samferdselsdepartementet