Illustrasjonsfoto

Etablerer Norsk Murforum

Onsdag 14. desember er det stiftelsesmøte for Norsk Murforum, som skal være en felles arena for alle aktører i murbransjen

 - Formålet er å gjennomføre aktiviteter som fremmer murbransjen og murfaget til felles beste for alle aktører i vår bransje og samfunnet samt å få et tettere samarbeid mellom leverandører og utførende, heter det i en pressemelding.

På stiftelsesmøtet vil det i tillegg til en formell stiftelse av foreningen bli holdt innlegg ved Kristin Skogen Lund adm. dir. i NHO og Øyvind Skarholt adm. dir. i Byggevareindustrien.

- Murbransjen er en liten bransje med flere små organisasjoner som opptrer nokså fragmentert. Det vil være mye å hente på å samkjøre en del av de pågående aktivitetene samt at man ser for seg merverdier ved økt samhandling mellom de forskjellige leddene i bransjen, heter det i meldingen.

Norsk murforum skal bidra til å styrke mur som byggeløsning ved:

• Større synlighet av gode murbygg

• Økt bruk av bærekraftige fasader og murte løsninger

• Økt anerkjennelse av mur som byggeløsning

• Høyere nytteverdi for bransjen ved å samkjøre aktiviteter

- Norske Murmestres Landsforening mener det er av stor viktighet at bransjen samler seg om felles aktiviteter og det er svært gledelig at leverandørene også deler denne oppfatningen. Bransjen har flere og flere utfordringer som setter større krav til både materialer og utførelse, det er derfor viktig at leverandørene og de utførende møter disse utfordringene gjennom en organisasjon som Norsk Murforum, sier Jan Gunnar Madsen adm. dir. i Norske Murmestres Landsforening.

Han peker på at Norsk Murforum skal utnytte allerede etablerte aktiviteter, styrke samarbeidet og inkludere alle aktører. Ved å samle murbransjens fellesaktiviteter samt utvikle- og gjennomføre aktiviteter er målet økt bruk av bærekraftige murløsninger.

Noen av oppgavene vil være å synliggjøre forbildeprosjekter samt å fremme god murarkitektur gjennom utdeling av Murverksprisen. Norsk Murforum vil også avholde seminarer for arkitekter og andre beslutningstakere.

- Videre er det viktig å fremme murundervisning på universiteter og høyskoler, å arbeide for økt rekruttering til murfaget blant unge ved utdanningsvalg samt etterutdanning av svenner, mestere og ingeniører. Norsk Murforum vil være møtestedet for murbransjen både internt og som budbringer ut mot samfunnet. Videre vil Norsk Murforum arrangere Norsk murdag samt andre møtearenaer for murbransjen. Det vil også bli en viktig oppgave å overvåke og koordinere standardiseringsarbeid, sier Madsen.

Arbeidet i Norsk murforum organiseres ved at det i oppstarten leies inn tjenester for planlegging og koordinering av aktiviteter, samt for gjennomføring av de prioriterte oppgavene.

- Norsk murforum skal etablere seg som avsender av murbransjens felles synspunkter, visjoner og holdninger. Norsk murforum skal ledes av et aktivt styre som skal representere bredden i murbransjen. Målsettingen er at foreningen på sikt ansetter egne ressurser til drift og gjennomføring av prosjekter, heter det videre i meldingen.