Etablerer næringspolitisk utvalg for bygg og anlegg i Hordaland

EBA Vestenfjelske har, sammen med samarbeidspartnere, tatt initiativ til etablering av et næringspolitisk utvalg for bygg- og anleggsnæringen i Hordaland.

ngmar Austevoll skal lede nytt næringspolitisk utvalg for bygg og anlegg i Hordaland.

Utvalget samler representanter fra NHO, LO og flere bransjeorganisasjoner og skal sette viktige temaer for bransjen i fylket på agendaen i forhold til politiske myndigheter og offentligheten.

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring og Norges nest største fastlandsnæring. I bransjen er det over 55.000 bedrifter og cirka 225.000 ansatte. Omsetningen i 2014 var 456 milliarder kroner.

– Bransjens betydning for samfunnsutviklingen er undervurdert både nasjonalt og regionalt, og dette vil det nye næringspolitiske utvalget gjøre noe med, sier styremedlem Ingmar Austevoll i EBA Vestenfjelske.

Austevoll blir leder for utvalget. Han er til daglig regionsdirektør i Veidekke Nord/Vest.

Fra EBA Vestenfjelske vil også Inger Kristin Ulveseth delta. Hun er avdelingsleder i Brødrene Ulveseth. Med seg i utvalget får de blant andre direktør Tom Knudsen i NHO Hordaland, Roger Pilskog fra LO og leder i Unionen Fagforening (Fellesforbundet), Mads Wiik Kleven. Fra Rådgivende Ingeniørers Forening deltar blant annet Tore Johan Smidt, daglig leder i Smidt & Ingebrigtsen. Fra Boligprodusentene Anita Nysæter Kristiansen, daglig leder i Backer Bolig. Det vil også bli representasjon fra arkitektene, Bergen Næringsråd og håndverkermiljøene.

Utvalget blir fortløpende supplert fra relevante miljøer, slike at man får luftet og drøftet relevante saker med hele bransjen. Direktør Hans Martin Moxnes i EBA Vestenfjelske blir utvalgets sekretær.

Den sterke nedgangen i oljerelatert virksomhet på Sør-Vestlandet har også fått smitteeffekt til deler av byggenæringen i Hordaland.

– Vi vil følge konjunktursituasjonen og gi våre innspill om tiltak som kan forhindre at bransjen må gi slipp på verdifull kompetanse. Samfunnet trenger en rekke nye bygg og etterslepet knyttet til vedlikehold og rehabilitering er stort i mange kommuner, påpeker Austevoll.

– Det næringspolitiske utvalget vil jobbe for styrking av fagopplæringen, og blant annet følge opp bestemmelsen om at offentlige byggherrer må velge leverandører som sørger for lærlinger i prosjektene. Utvalget vil også engasjere seg i å fremme de seriøse aktørene og luke ut de useriøse, sier han.