Eskild Andersen, Partner og Daglig Leder i Nordic. Foto: OAT

Etablerer laug for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet

Oslo arkitekturtriennale (OAT) etablerer et samarbeidsnettverk for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet.

OAT-lauget skal være et nettverk for fagutveksling og kunnskapsutvikling, samtidig som lauget gjennom finansiell støtte bidrar til den langsiktige utviklingen av triennalen, skriver de i en pressemelding

– Vår ambisjon er å bygge opp et bredt faglig nettverk av langsiktige, private støttespillere i arkitektur- og byutviklingsfeltet i Norden. OAT-lauget vil bidra til å styrke OAT som formidlingsplattform og gjennom kunnskapsutvikling drive den faglige diskusjonen fremover, sier Hanna Dencik Petersson, direktør for OAT i meldingen.

De fire arkitektkontorene Pir II, Lundhagem, Nordic – Office of Architecture og Snøhetta er OAT-laugets første partnere. Målet er å utvikle OAT-lauget til et bredt faglig forum, og flere partnere søkes.

– OAT-lauget representerer et viktig faglig forum og vi tenker at det både er et ansvar og et privilegium å være med her. Det er en flott anledning for våre fagfolk til å utveksle ideer og synspunkter med likesinnede og få nye impulser. I tillegg er tverrfagligheten som Oslo arkitekturtriennale representerer svært interessant, sier Eskild Andersen, partner og daglig leder i Nordic - Office of Architecture i pressemeldingen.