Campus Evenstad ligger mellom Rena og Koppang, og er en avdeling under Høgskolen i Innlandet. Foto: Statsbygg

Campus Evenstad ligger mellom Rena og Koppang, og er en avdeling under Høgskolen i Innlandet. Foto: Statsbygg

Etablerer et nytt samarbeid om energiteknologi

Statsbygg og flere energiaktører har etablert et nasjonalt, tverrfaglig samarbeid for innhenting og deling av data og kunnskap om hvordan bruken av mikronett og ny energiteknologi kan styrkes.

Initiativet har fått navnet Mikroforum. Her samarbeider Statsbygg med Nelfo, Glitre Energiløsninger, Solcellespesialisten AS, Pixii AS og Solenergiklyngen (i regi ECO Inside-prosjektene) og andre sentrale aktører fra ulike deler av energimarkedet.

Erfaringer fra Statsbyggs energiprosjekt på Campus Evenstad skal deles i det nyetablerte samarbeidet.

Det avanserte energianlegget på Campus Evenstad i Østerdalen inneholder blant annet batteribank, solceller, solvarmeanlegg og et flisfyrt anlegg for produksjon av strøm og varme. Her kan også elbiler kobles opp til anlegget for å være en del av batteriparken og forsyne campus med strøm.

Nå vil Statsbygg undersøke hvordan erfaringer fra dette anlegget kan brukes i andre anlegg.

– Det er viktig for oss at kunnskapen og erfaringene fra Evenstad-anlegget samles og gjøres tilgjengelig for undervisning og forskning. Målet med pilotprosjektet på Evenstad er å akselerere utviklingen og bruken av fornybar energiteknologi i både Statsbygg og samfunnet, sier drift- og vedlikeholdsdirektør Jarle Kvalvik i Statsbygg i en melding.

Ifølge Statsbygg forskes det allerede mye på Evenstad-anlegget i dag. Gjennom Mikroforum kan måledata fra anlegget gjøres bedre tilgjengelig for nettopp forskere og studenter.

– Det vil blant annet være interessant å se nærmere på samspillet mellom nye typer energiteknologi i et energianlegg, og hvordan anlegget samvirker med forbrukerbehov og kraftnettet, sier Kvalvik.