Etablerer digitalt kompetansenettverk for byplanlegging

Senter for eiendomsfag etablerer et digitalt kompetansenettverk for areal- og byplanleggere, med seks interaktive fagsamlinger i løpet av 2021.

Sivilarkitekt Gunnar Ridderström skal fasilitere det nye kompetansenettverket for for areal- og byplanleggere. Foto: Privat

Det skriver Senter for eiendomsfag i en melding på sine nettsider denne uken.

Formålet med nettverket er, ifølge meldingen, å legge til rette for kunnskapsdeling på tvers av forskjellige virksomheter. Sivilarkitekt Gunnar Ridderström, styreleder i Citiplan og førsteamanuensis ved NMBU leder arbeidet.

De seks fagsamlingene i 2021 skal ifølge planen bidra til at areal- og byplanleggere holder seg oppdatert, utveksler erfaringer og bedrer sin egen forståelse og egne arbeidsmetoder, skriver Senter for eiendomsfag.

Aktuelle temaer for diskusjon gjennom kompetansenettverket er blant annet utbyggingsavtaler, fortetting og kvalitet, medvirkning, samt hvordan FNs bærekraftmål kan integreres i kommunal arealplanlegging.