ESA godkjenner støtte til nytt signalsystem for tog

EFTAS overvåkingsorgan ESA godkjenner en støtteordning som gjør at eiere av togmateriell i Norge kan investere i utstyr tilpasset det felleseuropeiske systemet.

ESA har konkludert med at støtteordningen er i tråd med reglene for offentlig støtte i EØS-avtalen og ESAs retningslinjer for statsstøtte til jernbaneforetak, opplyser overvåkingsorganet i en pressemelding.

Støtten er begrenset til maksimum 50 prosent av støtteberettigede kostnader, og vil gis i form av direkte bevilgninger. Budsjettet for ordningen er 1,33 milliarder kroner,

Regjeringen har bevilget 544 millioner kroner til å få fart på arbeidet med det nye signalsystemet ERTMS, som skal få togene her i landet til å holde ruten.

Siden dette er en kostbar investering har myndighetene kommet fram til at offentlig støtte er nødvendig for å sikre at eierne av togmateriell fortsetter driften, og investerer i utstyr tilpasset det felleseuropeiske systemet for signalisering, togkontroll og trafikkstyring.