Erna Solberg kunne ikke delta på Arctic Entrepreneur, men kom med en videohilsen til deltakerne.

Erna Solberg takket anleggsbedriftene for lærlingeløft

Statsminister Erna Solberg benyttet Arctic Entrepreneur til å rose anleggsnæringen for innsatsen de gjør på lærlingesiden.

Statsministeren skulle i utgangspunktet vært til stede på MEFs årlige anleggssamling, men måtte kansellere avtalen på grunn presentasjonen av den nye regjeringen. Erna Solberg hadde allikevel spilt inn en liten videohilsen til konferansen der hun blant annet kom inn på bransjens satsing på lærlinger.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle bedrifter i anleggsnæringen som har lærlinger. Dere har økt antallet lærlinger med 70 prosent siden 2011. Det er et løft dere skal være stolte av og som vi i regjerningen er glade for. Dere viser også stor åpenhet for å ta inn de som har hull i CVen. Vi har sett mange konkrete eksempler på mennesker som hadde opplevd at systemet hadde gitt de litt opp, men som ved å gi de en ny sjanse har de blitt til lojale og svært gode medarbeidere, sa Solberg.

Viktig med lærlinger
Statssekretær Tommy Skjervold i samferdselsdepartementet trakk også frem viktigheten av lærlinger i sitt innlegg under Arctic Entrepreneur.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at man skal kunne ta inn lærlinger slik at rekrutteringen til bransjen holder seg oppe. Det blir viktig i årene som kommer. Vi ønsker å bruke penger og satse på anleggssektoren og da må vi også ha arbeidskraften til å håndtere det, sa Skjervold.

Felles ansvar
Statssekretæren kom også inn på at alle har et felles ansvar for å snakke opp bransjen.

– Vi har gjort en del tiltak for å stimulere til at folk har lyst til å jobbe i denne bransjen, men jeg tror vi alle har et felles ansvar for å snakke opp bransjen og få frem de gode sidene og på den måten sørge for at vi tiltrekker oss unge som har lyst til å jobbe og bidra i bransjen. Det er både vi og entreprenørene avhengig av, sa Skjervold.

278 årsverk
– Vegdirektør Terje Moe Gustavsen kunne i sitt innlegg

vise frem ferske tall for antallet timer lærlinger jobbet i Vegvesen-kontraktene i 2018. Ifølge Statens vegvesen sto lærlinger for nesten 486.000 timer, noe som tilsvarer 278 årsverk. Byggekontraktene sto for nesten 400.000 av lærlingetimene i Vegvesen-kontraktene, mens driftskontraktene kommer på andre plass med rundt 46.000 lærlingetimer.