Sjur Wethal Helljesen, klima- og kundeløsningsrådgiver i Nasta, snakket grønne maskiner med Høyre-leder Erna Solberg.
Sjur Wethal Helljesen, klima- og kundeløsningsrådgiver i Nasta, snakket grønne maskiner med Høyre-leder Erna Solberg.Foto: Nasta.

Erna Solberg besøkte Nasta for å lære mer om grønne maskiner

Denne uken var Erna Solberg på besøk hos Nasta i Larvik. Der fikk hun blant annet se maskinleverandørens egensatsing på bygging av elektriske gravemaskiner.

Høyre-leder Erna Solberg er opptatt av det grønne skiftet, og søker kunnskap om hva som må til for at anleggsmaskinbransjen i Norge skal kunne bidra til å nå de relativt ambisiøse utslippsmålene nasjonalt og globalt, skriver Nasta i en melding.

Erna Solberg besøkte Vei og Anlegg messen i mai. På Nasta-standen fikk hun se et knippe av de utslippsfrie Zeron-maskinene som bedriften tilbyr norske kunder.

Byggingen av de elektriske maskinene foregår ved Nasta sitt hovedanlegg i Larvik. Der har selskapet en egen spesialproduksjonsavdeling som utvikler nyskapende og litt spesielle løsninger for anleggsmaskinkunder.

De senere årene har denne delen av Nasta, med bakgrunn i det grønne skiftet, konsentrert mye av virksomheten rundt utvikling av gravemaskiner på batteri og kabel, skriver Nasta i meldingen.

Sjur Wethal Helljesen (t.v), Erna Solberg, Knut Gaarde, Nils Olav Haukaas og Tom Johansen.
Sjur Wethal Helljesen (t.v), Erna Solberg, Knut Gaarde, Nils Olav Haukaas og Tom Johansen.Foto: Nasta.

Ville ha informasjon

Ifølge Nasta ønsket Solberg å besøke produksjonsavdelingen i Larvik for å få mer informasjon om produktene som finnes i dag, og samtidig lytte til Nasta sine tanker om fremtidens anleggsmaskiner.

Hun fikk også anledning til selv å teste en elektrisk åtte-tonns beltegraver.

Under kyndig veiledning av Knut Gaarde, teknisk sjef i Nasta, fikk hun virkelig dreisen på maskinen og spakene. Gaarde er en av nøkkelpersonene i firmaets utvikling av utslippsfrie gravemaskiner, skriver Nasta i meldingen.

– Motiverende

Administrerende direktør Tom Johansen i Nasta bruker ordene stas og motiverende når han skal beskrive Solberg-besøket.

– Det er stas for oss som er ansatt i Nasta at mange års innsats blir belønnet. Utviklingen av utslippsfrie løsninger har vært nybrottsarbeid og svært krevende for de som har prøvet og feilet og til slutt lykkes. Dette bakteppet gjør det ekstra motiverende å bli sett og lyttet til av profilerte personer, sier han.

Knut Gaarde, teknisk sjef i Nasta, bisto Erna Solberg da hun testet en åttte-tonns gravemaskin under Nasta-besøket.
Knut Gaarde, teknisk sjef i Nasta, bisto Erna Solberg da hun testet en åttte-tonns gravemaskin under Nasta-besøket.Foto: Nasta.

Politisk interesse setter fart på utviklingen

En av initiativtakerne til Nasta sin satsing på utslippsfrie maskiner, Nils Olav Haukaas, mener at involveringen og interessen fra politikere lokalt og nasjonalt har bidratt til å få fart på hjulet.

– Vi setter pris på engasjementet til politiske personer rundt det grønne skiftet. Under dagens besøk kunne Nasta som produsent og leverandør av anleggsmaskiner uttrykke direkte til premissgiver hva som fungerer godt i dag, og hva som fungerer mindre godt. Vi har en felles målsetting om at det må bli enklere for oppdragsgivere og entreprenører å velge utslippsfrie løsninger, samtidig som det er viktig å være klar over de praktiske utfordringene entreprenøren møter ved utføring av oppdrag ute på anleggene, sier Haukås.

Tillitt

I likhet med Haukaas, er Nasta sin klima- og kundeløsningsrådgiver Sjur Wethal Helljesen, stadig involvert og engasjert i politiske prosesser rundt det grønne skiftet. Helljesen og Haukaas satte stor pris på dialogen med Solberg og hennes interesse for veien videre.

– Det er svært viktig å få oppmerksomhet fra politikere i videre arbeid med utslippsfrie løsninger. Det at høytragende politikere velger å hente informasjon og kunnskap fra produsenter og leverandører inngir tillit, og forteller at det arbeidet som gjøres hver dag av bedrifter som Nasta faktisk blir diskutert på toppnivå i Norge, sier Helljesen.