Erling Lae leder juryen som skal kåre "Statens pris for byggkvalitet"

Tidligere fylkesmann og politiker Erling Lae skal lede fagjuryen som skal kåre "Statens pris for byggkvalitet".

– Jeg ser frem til å lede prosessen, og få innsikt i gode og innovative byggeprosjekter rundt om i landet, sier Erling Lae.

Den tidligere fylkesmannen i Vestfold er juryleder for "Statens pris for byggkvalitet" som er en videreføring av Statens byggeskikkpris. Fagjuryen skal bedømme hvilket bygg som skal hedres for fremragende byggkvalitet i Norge dette året.

I tillegg til juryleder Erling Lae er sivilarkitekt Heidi Bjøru (Tromsø), sivilingeniør Bård Kåre Flem (Trondheim), professor Eli-Kirstin Eide (Bergen), avdelingsdirektør Mai Ahn Thi Lê (Oslo) og adm. direktør Tor Inge Hjemdal (Oslo) med som jurymedlemmer. Varamedlemmer til juryen er landskapsarkitekt Arne Smedsvig (Bergen), sivilarkitekt Cecilie Bjerke Skjømming (Kristiansand) og landskapsarkitekt Mari Bergset (Tromsø).

Påmelding åpen
Påmeldingen er åpen fram til 21. april. Etter dette går juryen i gang med å vurdere foreslåtte kandidater til prisen. Sivilarkitekt og jurymedlem, Heidi Bjøru, mener at fremragende byggkvalitet og gode og innovative byggeprosesser bidrar til gode og bærekraftige bygg både for brukerne og samfunnet.

– Byggkvalitet er kvaliteter bygninger har i kraft av seg selv, og i samspill med omgivelsene rundt seg. Dette er knyttet til byggeskikk, miljø, klima og tilgjengelighet. I tette byer øker blant annet kravet til godt samspill mellom bygninger og uterom, og til flerfunksjonell bruk. Vi oppfordrer alle til å melde på prosjekter som bidrar til nettopp dette, sier Bjøru.

- Årets tema kan bidra til å løse miljøutfordringer
I tillegg til de faste kriteriene, fremragende byggkvalitet og gode og innovative byggeprosesser, legger årets pris vekt på god fortetting. I miljøvennlig by- og tettstedsutvikling legges det til grunn at utbygging skjer gjennom fortetting, transformasjon og effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen. Dette er et tema som stadig blir mer aktuelt for flere byer og tettsteder i Norge.

– Fortetting stiller store krav til kommuner og utbyggere om å sikre gode kvaliteter i utforming av bebyggelsen, uterom, byrom og tettsteder. Men også å ivareta hensyn til landskap og verdifull eldre bebyggelse, sier juryleder Lae.

- Byggeskikk fortsatt viktig
Statens pris for byggkvalitet er en videreføring av Statens byggeskikkpris. Husbanken var sekretariat for den gamle prisen, før Kommunal- og moderniseringsdepartementet overførte sekretariatsansvaret til Direktoratet for byggkvalitet i fjor. Selv om byggeskikk ikke lenger fremkommer av navnet på prisen, understreker juryleder Lae at god byggeskikk også spiller en sentral rolle i den nye prisen.

– Byggeskikk ligger til grunn for kriteriene for prisen, og gjenspeiles i hvordan bygninger oppføres og tilpasses sine omgivelser og forutsetninger på stedet. Prisen skal fortsatt svare på de utfordringer aktørene i byggsektoren møter på, og er derfor en viktig pris for hele sektoren, sier han.