Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har svært begrenset forståelse for dem som velger å betale svart for tjenester i hjemmet. Her med Dag Terje Andersen (Ap) og Hans Olav Syversen (KrF) under en paneldebatt i Arendal torsdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Eriksson: Uakseptabelt å betale svart

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) langer ut mot dem som betaler svart for oppussing, renhold eller andre tjenester. Ingen vet hvor mange skattekroner det offentlige går glipp av hvert år.

– Selv om det kan være fristende, er det fullstendig uakseptabelt å kjøpe svarte tjenester. Det er ulovlig og straffbart, sa Eriksson til NTB i etterkant av en debatt om svart økonomi under Arendalsuka torsdag.

– Svart arbeid bidrar til å undergrave det seriøse arbeidslivet og setter de tradisjonelle håndverkeryrkene våre i fare for å bli utkonkurrert av useriøse aktører, tilføyer statsråden.

Ikke formildende

På spørsmål om han selv har benyttet seg av svart arbeid, svarer han slik:

– Ikke som jeg er klar over. Jeg har prøvd å forholde meg til loven etter beste evne.

Frp-statsråden som selv tjener godt, finner intet formildende ved dem som peker på svak privatøkonomi som begrunnelse for svart betaling..

– Uavhengig av hvor mye du tjener, er det like straffbart å betale svart. Dersom ufaglærte har utført oppdrag i hjemmet ditt svart og det senere oppstår skader, kan det bli vanvittig dyrt. Det finnes ikke forsikringsselskaper som betaler for slikt, sier Eriksson som selv har yrkeserfaring fra forsikringsbransjen.

Han mener det slett ikke er riktig at risikoen for å bli avslørt er liten.

– Arbeidstilsynet gjennomfører flere tilsyn enn noensinne og følger også det private markedet med argusøyne, sier han.

Stort problem

Byggmester Kjetil Eriksen fortalte under debatten at firmaet hans så å si har gitt opp å konkurrere om oppdrag innen privatmarkedet. Ifølge entreprenøren er dette helt og fullstendig gjennomsyret av svart arbeid og useriøse aktører.

Skattedirektør Hans Christian Holte mener problemet er enormt.

– Det er så stort at det truer seriøs virksomhet i en del næringer, sier Holte, som medgir at det totale omfanget av svart økonomi er ukjent for myndighetene.

Undersøkelser fra Sverige anslår at det tilsvarer om lag 5 prosent av bruttonasjonalproduktet. Det tilsvarer i tilfellet 150 milliarder kroner i 2014-tall.

– Når det gjelder privatmarkedet er svart arbeid spesielt utbredt ved håndverkertjenester i hjemmet og renhold, sier Holte.