Erik Anskau

Erik Anskau har gått bort

Tidligere administrerende direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), Erik Anskau, har gått bort. Han ble 80 år gammel.

Erik Anskau (12. mai 1936 - 19. februar 2017) var ansatt som administrerende direktør i EBA fra 1. mai 1996 til og med 31. juli 2002.

Han kom fra Selmer (nå Skanska) som regiondirektør og hadde tung entreprenørbakgrunn.

Anskau var en diplomatisk, klok og kunnskapsrik leder av EBA. Under hans ledelse kom hans lange entreprenørerfaring alle entreprenørbedriftene til gode. Han var en sann gentleman som skapte gode relasjoner til byggherreorganisasjoner og relevante myndigheter som berører byggebransjen.

Jan Olaf Dukan og Snorre Fuhr, EBA