Erfaringsutveksling avgjørende for HMS-arbeidet

Arbeidet med å forebygge ulykker og skader i byggenæringen har etter hvert fått den posisjonen som kreves - som det aller viktigste punktet på landets bygg- og anleggsplasser. Men selv om ulykkesstatistikken sett oppimot et stadig økende aktivitetsnivå har blitt bedre - kan dette arbeidet aldri bli prioritert høyt nok.

Nettopp derfor er arbeidet og erfaringsutvekslingen som legges ned gjennom HMS-konferansen som arrangeres tirsdag og onsdag denne uken så viktig. I sitt tiende år har denne konferansen aldri truffet bredere eller vært omfattet av så stor interesse. Derfor er det også gledelig at man i jubileumsåret kan vise til rekorddeltakelse. Hele 430 personer har meldt sin ankomst til arrangementet på Lillestrøm. Dette viser til fulle at dette arrangementet har funnet sinn plass i næringen – som den viktigste møteplassen for de som er opptatt av og jobber med HMS i bygg og anlegg. Denne samlingen har i stor grad også bidratt til å sette fokus på at HMS er et arbeid som må gjennomføres sammen av næringens aktører – på tvers av alle leddene i verdikjeden.

Arrangørene har gjort en god jobb med å tilpasse innholdet på konferansen til markedet - og i seg selv vært med på å sette HMS-arbeidet på kartet – og bidratt til å få virksomhetene og lederne i næringen til å legge denne tematikken øverst på agendaen.

I fjor omkom sju personer på jobb for byggenæringens virksomheter - og langt flere ble skadet. Selv om ressursene som nå settes inn i å forebygge ulykker aldri har vært større - klarer man ikke å få bukt med de mest alvorlige ulykkene som hvert år rammer for mange i byggenæringen. Derfor er det så viktig at arbeidet forsetter med uforminsket styrke - og man må hver eneste dag jobbe for at de meningsløse ulykkene skjer. Byggenæringen kan være et farlig sted å jobbe om man ikke innretter byggeplassene ut fra farene som kan oppstå. Og selv om man planlegger så godt som praktisk mulig, vil det kunne oppstå uønskede hendelser. Det er ikke nok bare å bygge opp gode systemer - dette handler også om holdninger. Klarer man å få plass gode rutiner gjennom hele virksomheten – der man tenker sikkerhet først og produksjon etterpå – vil man gradvis kunne unngå de fleste ulykkene. Men man kan aldri sikre seg nok – og man kan aldri si at dette arbeidet er fullført. Dette er en jobb som må gjøres og repeteres hver eneste dag.

HMS-konferansen denne uken setter fokus nettopp på erfaringsutveksling og kompetanseheving. Man trekker frem utfordringene som ligger i ulykkespotensialet – men peker også i stor grad på de gode eksemplene og hvordan man kan bli bedre i dette viktige arbeidet. Og man har fortsatt et stort forbedringspotensial. Antall skadde går nedover, men antall personer som omkommer har beklageligvis ikke hatt en god nok utvikling. Derfor må man fortsette innsatsen med HMS-arbeidet med uforminsket styrke – og så lenge det bygges her i landet – vil det være behov for gode møteplasser som diskuterer sikkerhet.